A treia cuvântare a lui Bildad
1 Bildad din Șuah a luat cuvântul și a zis:
2 „Puterea și groaza sunt ale lui Dumnezeu;
El face să împărățească pacea în ținuturile Lui înalte.
3 Cine ar putea să-I numere oștile?
Și peste cine nu răsare lumina Lui?
4 Cum ar putea omul să fie fără vină înaintea lui Dumnezeu?
Cum ar putea cel născut din femeie să fie curat?
5 Iată, în ochii Lui nici luna nu este strălucitoare,
și stelele nu sunt curate înaintea Lui;
6 cu cât mai puțin omul, care nu este decât un vierme ,
fiul omului, care nu este decât un viermișor!”