Nelegiuitul piere
1 Strigă acum! Cine îți va răspunde?
Căruia dintre sfinți îi vei vorbi?
2 Nebunul piere ucis de mânia lui,
prostul moare ucis de aprinderea lui.
3 Am văzut pe un nebun prinzând rădăcină;
apoi, deodată, i-am blestemat locuința.
4 Fiii lui n-au noroc,
sunt călcați în picioare la poartă,
și nimeni nu-i scapă!
5 Secerișul lui este mâncat de cei flămânzi,
care vin să-l ia chiar și din spini,
și averile lui sunt înghițite de oameni însetați.
6 Nenorocirea nu răsare din țărână,
și suferința nu încolțește din pământ.
7 Omul se naște ca să sufere,
după cum scânteia se naște ca să zboare.
Ajutorul este la Dumnezeu
8 Eu aș alerga la Dumnezeu,
lui Dumnezeu I-aș spune necazul meu.
9 El face lucruri mari și nepătrunse,
minuni fără număr.
10 El varsă ploaia pe pământ
și trimite apă pe câmpii.
11 El înalță pe cei smeriți
și izbăvește pe cei necăjiți.
12 El nimicește planurile oamenilor vicleni,
și mâinile lor nu pot să le împlinească.
13 El prinde pe cei înțelepți în viclenia lor,
și planurile oamenilor înșelători sunt răsturnate:
14 dau peste întuneric în mijlocul zilei,
bâjbâie ziua-n amiaza mare ca noaptea.
15 Astfel, Dumnezeu ocrotește pe cel slab împotriva amenințărilor lor
și-l scapă din mâna celor puternici,
16 așa încât nădejdea sprijină pe cel nenorocit,
iar fărădelegea își închide gura.
La adăpostul lui Dumnezeu
17 Ferice de omul pe care-l ceartă Dumnezeu!
Nu nesocoti mustrarea Celui Atotputernic.
18 El face rana și tot El o leagă;
El rănește, și mâna Lui tămăduiește.
19 De șase ori te va izbăvi din necaz
și de șapte ori nu te va atinge răul.
20 El te va scăpa de moarte în vreme de foamete
și de loviturile sabiei în vreme de război.
21 Vei fi la adăpost de biciul limbii,
vei fi fără teamă când va veni pustiirea.
22 Vei râde de pustiire, ca și de foamete,
și nu vei avea să te temi de fiarele pământului.
23 Căci vei face legământ până și cu pietrele câmpului,
și fiarele pământului vor fi în pace cu tine.
24 Vei avea fericire în cortul tău,
îți vei găsi turmele întregi,
25 îți vei vedea sămânța crescându-ți
și odraslele înmulțindu-se ca iarba de pe câmp.
26 Vei intra în mormânt la bătrânețe , ca snopul strâns la vremea lui.
27 Iată ce am cercetat , și așa este!
Ascultă, că sunt spre folosul tău!”