Văduva săracă
1 Isus Și-a ridicat ochii și a văzut pe niște bogați care își aruncau darurile în vistierie. 2 A văzut și pe o văduvă săracă aruncând acolo doi bănuți. 3 Și a zis: „Adevărat vă spun că această văduvă săracă a aruncat mai mult decât toți ceilalți, 4 căci toți aceștia au aruncat la daruri din prisosul lor, dar ea a aruncat, din sărăcia ei, tot ce avea ca să trăiască.”
Nimicirea Ierusalimului și venirea Fiului omului
5 Pe când vorbeau unii despre Templu, că era împodobit cu pietre frumoase și daruri, Isus a zis: 6 „Vor veni zile când nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată.” 7 „Învățătorule”, L-au întrebat ei, „când se vor întâmpla toate aceste lucruri? Și care va fi semnul când se vor întâmpla aceste lucruri?” 8 Isus a răspuns: „Băgați de seamă să nu vă amăgească cineva. Căci vor veni mulți în Numele Meu și vor zice: ‘Eu sunt Hristosul’ și ‘Vremea se apropie.’ Să nu mergeți după ei. 9 Când veți auzi de războaie și de răscoale, să nu vă înspăimântați, pentru că întâi trebuie să se întâmple aceste lucruri. Dar sfârșitul nu va fi îndată. 10 Apoi , le-a zis El, „un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție, împotriva altei împărății. 11 Pe alocuri vor fi mari cutremure de pământ, foamete și ciumi, vor fi arătări înspăimântătoare și semne mari în cer. 12 Dar înainte de toate acestea, vor pune mâinile pe voi și vă vor prigoni, vă vor da pe mâna sinagogilor, vă vor arunca în temnițe, vă vor târî înaintea împăraților și înaintea dregătorilor din pricina Numelui Meu. 13 Aceste lucruri vi se vor întâmpla ca să fiți mărturie. 14 Țineți bine minte , să nu vă gândiți mai dinainte ce veți răspunde, 15 căci vă voi da o gură și o înțelepciune căreia nu-i vor putea răspunde, nici sta împotrivă toți potrivnicii voștri. 16 Veți fi dați în mâinile lor până și de părinții, frații, rudele și prietenii voștri; și vor omorî pe mulți dintre voi. 17 Veți fi urâți de toți din pricina Numelui Meu. 18 Dar niciun păr din cap nu vi se va pierde. 19 Prin răbdarea voastră, vă veți câștiga sufletele voastre.
Îndemn la veghere
20 Când veți vedea Ierusalimul înconjurat de oști, să știți că atunci pustiirea lui este aproape. 21 Atunci, cei din Iudeea să fugă la munți, cei din mijlocul Ierusalimului să iasă din el și cei de prin ogoare să nu intre în el. 22 Căci zilele acelea vor fi zile de răzbunare, ca să se împlinească tot ce este scris. 23 Vai de femeile care vor fi însărcinate și de cele ce vor da țâță în acele zile! Pentru că va fi o strâmtorare mare în țară și mânie, împotriva norodului acestuia. 24 Vor cădea sub ascuțișul sabiei, vor fi luați robi printre toate neamurile, și Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri, până se vor împlini vremurile neamurilor. 25 Vor fi semne în soare, în lună și în stele. Și pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri, care nu vor ști ce să facă la auzul urletului mării și al valurilor; 26 oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ, căci puterile cerurilor vor fi clătinate. 27 Atunci, vor vedea pe Fiul omului venind pe un nor cu putere și slavă mare. 28 Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitați în sus și să vă ridicați capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie.” 29 Și le-a spus o pildă: „Vedeți smochinul și toți copacii. 30 Când înfrunzesc și-i vedeți, voi singuri cunoașteți că de acum vara este aproape. 31 Tot așa, când veți vedea întâmplându-se aceste lucruri, să știți că Împărăția lui Dumnezeu este aproape. 32 Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până când se vor împlini toate aceste lucruri. 33 Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece. 34 Luați seama la voi înșivă, ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu îmbuibare de mâncare și băutură și cu îngrijorările vieții acesteia, și astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră. 35 Căci ziua aceea va veni ca un laț peste toți cei ce locuiesc pe toată fața pământului. 36 Vegheați dar în tot timpul și rugați-vă , ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiului omului.” 37 Ziua, Isus învăța pe norod în Templu, iar noaptea Se ducea de o petrecea în muntele care se cheamă Muntele Măslinilor. 38 Și tot norodul venea dis-de-dimineață la El în Templu, ca să-L asculte.