1 Acum, strânge-ți rândurile în cetate, ceata Sionului, căci suntem împresurați! Judecătorul lui Israel este lovit cu nuiaua pe obraz! 2 „Și tu, Betleeme Efrata, măcar că ești prea mic între cetățile de căpetenie ale lui Iuda, totuși din tine Îmi va ieși Cel ce va stăpâni peste Israel și a cărui obârșie se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veșniciei.” 3 De aceea îi va lăsa până la vremea când va naște cea care are să nască și rămășița fraților Săi se va întoarce la copiii lui Israel. 4 El Se va înfățișa și va cârmui cu puterea Domnului și cu măreția Numelui Domnului Dumnezeului Său; vor locui liniștiți, căci El va fi proslăvit până la marginile pământului. 5 El va fi pacea noastră! Când va veni asirianul în țara noastră și va pătrunde în palatele noastre, vom ridica împotriva lui șapte păstori și opt căpetenii ale poporului. 6 Ei vor pustii țara Asiriei cu sabia și țara lui Nimrod cu sabia scoasă din teacă. Ne va izbăvi astfel de asirian când va veni în țara noastră și va pătrunde în ținutul nostru. 7 Rămășița lui Iacov va fi în mijlocul multor popoare ca o rouă care vine de la Domnul, ca ploaia măruntă pe iarbă, care nu se bizuiește pe nimeni și nu atârnă de copiii oamenilor. 8 Rămășița lui Iacov va fi între neamuri, în mijlocul multor popoare, ca un leu între fiarele pădurii, ca un pui de leu între turmele de oi, care, când trece, calcă în picioare și sfâșie, și nimeni nu poate scăpa pe altul. 9 Ți se va ridica mâna peste potrivnicii tăi și toți vrăjmașii tăi vor fi nimiciți! 10 „În ziua aceea”, zice Domnul, „îți voi nimici cu desăvârșire caii din mijlocul tău și-ți voi sfărâma carele; 11 voi nimici cu desăvârșire cetățile din țara ta și-ți voi surpa toate cetățuile. 12 Voi nimici cu desăvârșire descântecele din mijlocul tău și nu vei mai avea vrăjitori ; 13 voi nimici cu desăvârșire idolii tăi și stâlpii tăi idolești din mijlocul tău și nu te vei mai închina la lucrarea mâinilor tale; 14 voi nimici cu desăvârșire din mijlocul tău astarteele tale și-ți voi dărâma idolii. 15 Mă voi răzbuna cu mânie, cu urgie, pe neamurile care n-au vrut s-asculte.”