1 Prorocie despre Ninive. Cartea prorociei lui Naum, din Elcoș. 2 Domnul este un Dumnezeu gelos și răzbunător ; Domnul Se răzbună și este plin de mânie; Domnul Se răzbună pe potrivnicii Lui și ține mânie pe vrăjmașii Lui. 3 Domnul este îndelung răbdător , dar de o mare tărie și nu lasă nepedepsit pe cel rău. Domnul umblă în furtună și în vârtej și norii sunt praful picioarelor Lui. 4 El mustră marea și o usucă, face să sece toate râurile; Basanul și Carmelul tânjesc și floarea Libanului se veștejește. 5 Se clatină munții înaintea Lui și dealurile se topesc; se cutremură pământul înaintea Lui, lumea și toți locuitorii ei. 6 Cine poate sta înaintea urgiei Lui? Și cine poate ține piept mâniei Lui aprinse? Urgia Lui se varsă ca focul și se prăbușesc stâncile înaintea Lui. 7 Domnul este bun , El este un loc de scăpare în ziua necazului și cunoaște pe cei ce se încred în El. 8 Dar cu niște valuri ce se varsă peste mal va nimici cetatea Ninive și va urmări pe vrăjmașii Lui până în întuneric. 9 Ce planuri faceți voi împotriva Domnului? El le zădărnicește! Nenorocirea nu va veni de două ori. 10 Căci vor fi ca niște mănunchiuri de spini încâlciți și, tocmai când vor fi beți de vinul lor, vor fi mistuiți de foc, ca o miriște de tot uscată. 11 Din tine, Ninive, a ieșit cel ce urzea rele împotriva Domnului, cel ce făcea planuri răutăcioase. 12 Așa vorbește Domnul: „Oricât de mulți și puternici vor fi, toți vor fi secerați și vor pieri . Chiar dacă te-am întristat, Ierusalime, nu te voi mai întrista… 13 Ci îți voi sfărâma jugul acum de pe tine și-ți voi rupe legăturile…” 14 Iată ce a poruncit însă Domnul împotriva ta, Asur: „Nu vei mai avea urmași care să-ți poarte numele; voi ridica din casa dumnezeului tău chipurile cioplite sau turnate; îți voi pregăti mormântul, căci te-ai aflat prea ușor.” 15 Iată pe munți picioarele solului care vestește pacea! Prăznuiește-ți sărbătorile, Iudo, împlinește-ți juruințele! Căci cel rău nu va mai trece prin mijlocul tău, este nimicit cu desăvârșire…