Dregerea zidurilor Ierusalimului
1 Marele preot Eliașib s-a sculat împreună cu frații săi, preoții, și au zidit Poarta Oilor. Au sfințit-o și i-au pus ușile; au sfințit-o de la turnul Mea până la turnul lui Hananeel. 2 Alături de Eliașib au zidit și oamenii din Ierihon; alături de el a zidit și Zacur, fiul lui Imri. 3 Fiii lui Senaa au zidit Poarta Peștilor. Au acoperit-o cu scânduri și i-au pus ușile , încuietorile și zăvoarele. 4 Alături de ei, a lucrat la dregerea zidului Meremot, fiul lui Urie, fiul lui Hacoț; alături de ei a lucrat Meșulam, fiul lui Berechia, fiul lui Meșezabeel; alături de ei a lucrat Țadoc, fiul lui Baana; 5 alături de ei au lucrat tecoiții, ai căror fruntași nu s-au supus în slujba Domnului. 6 Ioiada, fiul lui Paseah, și Meșulam, fiul lui Besodia, au dres poarta cea veche. Au acoperit-o cu scânduri și i-au pus ușile, încuietorile și zăvoarele. 7 Alături de ei au lucrat Melatia, Gabaonitul, Iadon, Meronotitul, și oamenii din Gabaon și Mițpa, până la scaunul dregătorului de dincoace de râul Eufrat; 8 alături de ei a lucrat Uziel, fiul lui Harhaia, dintre argintari, și alături de el a lucrat Hanania, dintre făcătorii de mir. Au întărit Ierusalimul până la zidul cel lat . 9 Alături de ei a lucrat Refaia, fiul lui Hur, care era mai-mare peste jumătate din ținutul Ierusalimului. 10 Alături de ei a lucrat, în fața casei sale, Iedaia, fiul lui Harumaf, și alături de el a lucrat Hatuș, fiul lui Hașabnia. 11 O altă parte a zidului și turnul cuptoarelor au fost drese de Malchia, fiul lui Harim, și de Hașub, fiul lui Pahat-Moab. 12 Alături de ei a lucrat, cu fetele sale, Șalum, fiul lui Haloheș, mai-marele peste jumătate din ținutul Ierusalimului. 13 Hanun și locuitorii Zanoahului au dres Poarta Văii. Au zidit-o și i-au pus ușile, încuietorile și zăvoarele. Ei au făcut o mie de coți de zid până la Poarta Gunoiului. 14 Malchia, fiul lui Recab, mai-marele peste ținutul Bet-Hacheremului, a dres Poarta Gunoiului. A zidit-o și i-a pus ușile, încuietorile și zăvoarele. 15 Șalun, fiul lui Col-Hoze, mai-marele peste ținutul Mițpa, a dres Poarta Izvorului. A zidit-o, a acoperit-o cu scânduri și i-a pus ușile, încuietorile și zăvoarele. A făcut zidul iazului Siloe lângă grădina împăratului, până la treptele care coboară din cetatea lui David. 16 După el, Neemia, fiul lui Azbuc, mai-marele peste jumătate din ținutul Bet-Țurului, a lucrat la dregerea zidului până în fața mormintelor lui David, până la iazul care fusese zidit și până la casa vitejilor. 17 După el, au lucrat leviții, Rehum, fiul lui Bani, și alături de el a lucrat, pentru ținutul său, Hașabia, mai-marele peste jumătate din ținutul Cheila. 18 După el, au lucrat frații lor, Bavai, fiul lui Henadad, mai-marele peste jumătate din ținutul Cheila, 19 și alături de el Ezer, fiul lui Iosua, mai-marele Mițpei, a dres o altă parte a zidului, în fața suișului casei armelor, în unghi . 20 După el, Baruc, fiul lui Zabai, a dres cu râvnă o altă parte, de la unghi până la poarta casei marelui preot Eliașib. 21 După el, Meremot, fiul lui Urie, fiul lui Hacoț, a dres o altă parte, de la poarta casei lui Eliașib până la capătul casei lui Eliașib. 22 După el, au lucrat preoții din împrejurimile Ierusalimului. 23 După ei, Beniamin și Hașub au lucrat în dreptul casei lor. După ei, Azaria, fiul lui Maaseia, fiul lui Anania, a lucrat lângă casa lui. 24 După el, Binui, fiul lui Henadad, a dres o altă parte, de la casa lui Azaria până la unghi și până la colț. 25 Palal, fiul lui Uzai, a lucrat în fața unghiului și în fața turnului de sus, care iese înainte din casa împăratului, lângă curtea temniței. După el, a lucrat Pedaia, fiul lui Pareoș. 26 Slujitorii Templului care locuiesc pe deal au lucrat până în dreptul Porții Apelor, la răsărit, și până în dreptul turnului care iese în afară. 27 După ei, tecoiții au dres o altă parte în dreptul turnului celui mare, care iese în afară până la zidul dealului. 28 Deasupra Porții Cailor, preoții au lucrat fiecare înaintea casei lui. 29 După ei, Țadoc, fiul lui Imer, a lucrat înaintea casei lui. După el, a lucrat Șemaia, fiul lui Șecania, păzitorul porții de la răsărit. 30 După el, Hanania, fiul lui Șelemia, și Hanun, al șaselea fiu al lui Țalaf, au dres o altă parte a zidului. După ei, Meșulam, fiul lui Berechia, a lucrat în fața odăii lui. 31 După el, Malchia, dintre argintari, a lucrat până la casele slujitorilor Templului și negustorilor, în dreptul porții Mifcad și până la odaia de sus din colț. 32 Argintarii și negustorii au lucrat între odaia de sus din colț și Poarta Oilor.