Cele douăsprezece iscoade trimise în Canaan
1 Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 2 „Trimite niște oameni să iscodească țara Canaanului, pe care o dau copiilor lui Israel. Să trimiți câte un om pentru fiecare din semințiile părinților lor, toți să fie dintre fruntașii lor.” 3 Moise i-a trimis din pustia Paran, după porunca Domnului; toți oamenii aceștia erau căpetenii ale copiilor lui Israel. 4 Iată numele lor: pentru seminția lui Ruben: Șamua, fiul lui Zacur; 5 pentru seminția lui Simeon: Șafat, fiul lui Hori; 6 pentru seminția lui Iuda : Caleb , fiul lui Iefune; 7 pentru seminția lui Isahar: Igual, fiul lui Iosif; 8 pentru seminția lui Efraim: Hosea , fiul lui Nun; 9 pentru seminția lui Beniamin: Palti, fiul lui Rafu; 10 pentru seminția lui Zabulon: Gadiel, fiul lui Sodi; 11 pentru seminția lui Iosif, seminția lui Manase: Gadi, fiul lui Susi; 12 pentru seminția lui Dan: Amiel, fiul lui Ghemali; 13 pentru seminția lui Așer: Setur, fiul lui Micael; 14 pentru seminția lui Neftali: Nahbi, fiul lui Vofsi; 15 pentru seminția lui Gad: Gheuel, fiul lui Machi. 16 Acestea sunt numele bărbaților pe care i-a trimis Moise să iscodească țara. Lui Hosea, fiul lui Nun, Moise i-a pus numele Iosua. 17 Moise i-a trimis să iscodească țara Canaanului. El le-a zis: „Mergeți de aici spre miazăzi și apoi să vă suiți pe munte. 18 Vedeți țara, vedeți cum este ea, cum este poporul care o locuiește: dacă este tare sau slab, dacă este mic sau mare la număr; 19 vedeți cum este țara în care locuiește: dacă este bună sau rea; cum sunt cetățile în care locuiește: dacă sunt deschise sau întărite; 20 cum este pământul: dacă este gras sau sterp, dacă sunt sau nu copaci pe el. Fiți cu inimă și luați cu voi roade din țară.” Era pe vremea când încep să se coacă strugurii. 21 Ei s-au suit și au iscodit țara, de la pustia Țin până la Rehob , pe drumul care duce la Hamat. 22 S-au suit pe la miazăzi și au mers până la Hebron, unde se aflau Ahiman , Șeșai și Talmai, copiii lui Anac . Hebronul fusese zidit cu șapte ani înainte de cetatea Țoan din Egipt. 23 Au ajuns până la valea Eșcol. Acolo au tăiat o ramură de viță cu un strugure și l-au dus câte doi cu ajutorul unei prăjini. Au luat și rodii și smochine. 24 Locul acela l-au numit valea Eșcol (Strugure) din pricina strugurelui pe care l-au tăiat de acolo copiii lui Israel. 25 S-au întors de la iscodirea țării după patruzeci de zile împlinite. 26 Au plecat și au ajuns la Moise și la Aaron și la toată adunarea copiilor lui Israel, la Cades , în pustia Paran. Le-au adus știri, lor și întregii adunări, și le-au arătat roadele țării. 27 Iată ce au istorisit lui Moise: „Ne-am dus în țara în care ne-ai trimis. Cu adevărat, este o țară în care curge lapte și miere și iată-i roadele. 28 Dar poporul care locuiește în țara aceasta este puternic, cetățile sunt întărite și foarte mari. Ba încă am văzut acolo și pe fiii lui Anac. 29 Amaleciții locuiesc ținutul de la miazăzi; iebusiții și amoriții locuiesc muntele și canaaniții și hetiții locuiesc lângă mare și de-a lungul Iordanului.” 30 Caleb a potolit poporul care cârtea împotriva lui Moise. El a zis: „Haidem să ne suim și să punem mâna pe țară, căci vom fi biruitori!” 31 Dar bărbații care fuseseră împreună cu el au zis: „Nu putem să ne suim împotriva poporului acestuia, căci este mai tare decât noi.” 32 Și au înnegrit înaintea copiilor lui Israel țara pe care o iscodiseră. Ei au zis: „Țara pe care am străbătut-o, ca s-o iscodim, este o țară care mănâncă pe locuitorii ei; toți aceia pe care i-am văzut acolo sunt oameni de statură înaltă. 33 Apoi, am mai văzut în ea pe uriași, pe copiii lui Anac , care se trag din neamul uriașilor: înaintea noastră și față de ei parcă eram niște lăcuste .”