Vaca roșie, apa de curățire
1 Domnul a vorbit lui Moise și lui Aaron și a zis: 2 „Iată ce poruncește legea pe care a dat-o Domnul, zicând: ‘Vorbește copiilor lui Israel să-ți aducă o vacă roșie, fără pată, fără vreun cusur trupesc și care să nu fi fost pusă la jug. 3 S-o dați preotului Eleazar; el s-o scoată din tabără și să fie junghiată înaintea lui. 4 Preotul Eleazar să ia cu degetul din sângele vacii și să stropească de șapte ori înaintea cortului întâlnirii. 5 Vaca să fie arsă sub ochii lui; să-i ardă pielea , carnea și sângele, împreună cu balega. 6 Preotul să ia lemn de cedru, isop și cârmâz și să le arunce în mijlocul flăcărilor care vor mistui vaca. 7 Preotul să-și spele hainele și să-și scalde trupul în apă, apoi să intre iarăși în tabără și să fie necurat până seara. 8 Cel ce va arde vaca să-și spele hainele în apă și să-și scalde trupul în apă și să fie necurat până seara. 9 Un om curat să strângă cenușa vacii și s-o pună într-un loc curat afară din tabără; s-o păstreze pentru adunarea copiilor lui Israel, ca să facă apa de curățire . Aceasta este o apă de ispășire. 10 Cel ce va strânge cenușa vacii să-și spele hainele și să fie necurat până seara. Aceasta să fie o lege veșnică atât pentru copiii lui Israel, cât și pentru străinul care locuiește în mijlocul lor. 11 Cine se va atinge de vreun mort, de vreun trup omenesc mort, să fie necurat timp de șapte zile. 12 se curățească cu apa aceasta a treia zi și a șaptea zi și va fi curat, dar, dacă nu se curățește a treia zi și a șaptea zi, nu va fi curat. 13 Cine se va atinge de un mort, de trupul unui om mort, și nu se va curăți pângărește cortul Domnului; acela să fie nimicit din Israel. Fiindcă nu s-a stropit peste el apa de curățire, este necurat și necurăția lui este încă peste el. 14 Iată legea când va muri un om într-un cort: oricine va intra în cort și oricine se va afla în cort va fi necurat șapte zile. 15 De asemenea, orice vas descoperit, care nu va avea un capac bine strâns pe el, va fi necurat. 16 Oricine se va atinge pe câmp de un om ucis de sabie sau de un mort sau de oase omenești sau de vreun mormânt va fi necurat timp de șapte zile. 17 Pentru cel necurat, să se ia cenușă de la jertfa de ispășire care a fost arsă și să toarne peste ea apă de izvor într-un vas. 18 Un om curat să ia isop și să-l înmoaie în apă; să stropească apoi cu el cortul, toate uneltele, oamenii care sunt acolo, pe cel ce s-a atins de oase omenești sau de vreun om ucis sau de vreun mort sau de vreun mormânt.
19 Cel curat să stropească pe cel necurat a treia zi și a șaptea zi și să-l curățească în ziua a șaptea. Să-și spele hainele și să se scalde în apă și seara va fi curat. 20 Un om care va fi necurat și nu se va curăți va fi nimicit din mijlocul adunării, căci a spurcat Sfântul Locaș al Domnului; fiindcă n-a fost stropită peste el apa de curățire, este necurat. 21 Aceasta să fie o lege veșnică pentru ei. Cel ce va stropi pe altul cu apa de curățire să-și spele hainele și cel ce se va atinge de apa de curățire să fie necurat până seara. 22 Orice lucru de care se va atinge cel necurat va fi necurat și cine se va atinge de el să fie necurat până seara.’”