Așezarea taberelor
1 Domnul a vorbit lui Moise și lui Aaron și a zis: 2 „Copiii lui Israel au să tăbărască fiecare lângă steagul lui, sub semnele casei părinților lui; să tăbărască în fața și împrejurul cortului întâlnirii. 3 La răsărit, tabăra lui Iuda, cu steagul ei și cu oștirile sale. Acolo să tăbărască mai-marele fiilor lui Iuda, Nahșon , fiul lui Aminadab, 4 cu oștirea lui, alcătuită din șaptezeci și patru de mii șase sute de oameni ieșiți la numărătoare. 5 Lângă el să tăbărască seminția lui Isahar și mai-marele fiilor lui Isahar, Netaneel, fiul lui Țuar, 6 cu oștirea lui, alcătuită din cincizeci și patru de mii patru sute de oameni, ieșiți la numărătoare; 7 apoi seminția lui Zabulon și mai-marele fiilor lui Zabulon, Eliab, fiul lui Helon, 8 cu oștirea lui, alcătuită din cincizeci și șapte de mii patru sute de oameni ieșiți la numărătoare. 9 Toți cei din tabăra lui Iuda ieșiți la numărătoare sunt o sută optzeci și șase de mii patru sute de bărbați, după oștirea lor. Ei să pornească cei dintâi. 10 La miazăzi, tabăra lui Ruben, cu steagul ei și cu oștirile ei. Acolo să tăbărască mai-marele fiilor lui Ruben, Elițur, fiul lui Ședeur, 11 cu oștirea lui, alcătuită din patruzeci și șase de mii cinci sute de bărbați ieșiți la numărătoare. 12 Lângă el să tăbărască seminția lui Simeon și mai-marele fiilor lui Simeon, Șelumiel, fiul lui Țurișadai, 13 cu oștirea lui, alcătuită din cincizeci și nouă de mii trei sute de oameni ieșiți la numărătoare; 14 apoi seminția lui Gad și mai-marele fiilor lui Gad, Elisa, fiul lui Deuel, 15 cu oștirea lui, alcătuită din patruzeci și cinci de mii șase sute cincizeci de oameni ieșiți la numărătoare. 16 Toți cei din tabăra lui Ruben ieșiți la numărătoare sunt o sută cincizeci și unu de mii patru sute cincizeci de oameni, după oștirile lor. Ei să pornească în al doilea rând. 17 Apoi va porni cortul întâlnirii, împreună cu tabăra leviților, așezată în mijlocul celorlalte tabere. Pe drum, vor ține șirul în care a tăbărât fiecare, la rândul lui, după steagul lui. 18 La apus, tabăra lui Efraim, cu steagul său și cu oștirile sale. Acolo să tăbărască mai-marele fiilor lui Efraim, Elișama, fiul lui Amihud, 19 cu oștirea lui, alcătuită din patruzeci de mii cinci sute de oameni ieșiți la numărătoare. 20 Lângă el să tăbărască seminția lui Manase și mai-marele fiilor lui Manase, Gamliel, fiul lui Pedahțur, 21 cu oștirea lui, alcătuită din treizeci și două de mii două sute de oameni ieșiți la numărătoare; 22 apoi seminția lui Beniamin și mai-marele fiilor lui Beniamin, Abidan, fiul lui Ghideoni, 23 cu oștirea lui, alcătuită din treizeci și cinci de mii patru sute de oameni ieșiți la numărătoare. 24 Toți cei din tabăra lui Efraim ieșiți la numărătoare sunt o sută opt mii o sută de oameni, după oștirile lor. Ei să pornească în al treilea rând. 25 La miazănoapte, tabăra lui Dan, cu steagul ei și cu oștirile ei. Acolo să tăbărască mai-marele fiilor lui Dan, Ahiezer, fiul lui Amișadai, 26 cu oștirea lui, alcătuită din șaizeci și două de mii șapte sute de oameni ieșiți la numărătoare. 27 Lângă el să tăbărască seminția lui Așer și mai-marele fiilor lui Așer, Paguiel, fiul lui Ocran, 28 cu oștirea lui, alcătuită din patruzeci și unu de mii cinci sute de oameni ieșiți la numărătoare; 29 apoi seminția lui Neftali și mai-marele fiilor lui Neftali, Ahira, fiul lui Enan, 30 cu oștirea lui, alcătuită din cincizeci și trei de mii patru sute de oameni ieșiți la numărătoare. 31 Toți cei din tabăra lui Dan ieșiți la numărătoare sunt o sută cincizeci și șapte de mii șase sute de oameni. Ei să pornească cei din urmă, după steagul lor.” 32 Aceștia sunt copiii lui Israel ieșiți la numărătoare, după casele părinților lor. Toți cei ieșiți la numărătoare și care au alcătuit taberele după oștirile lor au fost șase sute trei mii cinci sute cincizeci. 33 Leviții , după porunca pe care o dăduse lui Moise Domnul, n-au intrat la numărătoare în mijlocul copiilor lui Israel. 34 Și copiii lui Israel au făcut întocmai după toate poruncile pe care le dăduse lui Moise Domnul. Așa tăbărau ei, după steagurile lor, și astfel porneau la drum, fiecare după familia lui, după casa părinților lui.