Cetățile leviților
1 Domnul a vorbit lui Moise în câmpia Moabului, lângă Iordan, în fața Ierihonului, și a zis: 2 „Poruncește copiilor lui Israel să dea leviților, din moștenirea pe care o vor avea, niște cetăți în care să poată locui. Să mai dați leviților și un loc gol împrejurul acestor cetăți. 3 Cetățile să fie ale lor, ca să locuiască în ele, iar locurile goale să fie pentru vitele lor, pentru averile lor și pentru toate dobitoacele lor. 4 Locurile goale din jurul cetăților pe care le veți da leviților să aibă, începând de la zidul cetății în afară, o mie de coți de jur împrejur. 5 Să măsurați afară din cetate două mii de coți în partea de răsărit, două mii de coți în partea de miazăzi, două mii de coți în partea de apus și două mii de coți în partea de miazănoapte, așa încât cetatea să fie la mijloc. Acestea să fie locurile goale din jurul cetăților lor. 6 Dintre cetățile pe care le veți da leviților, șase să fie cetăți de scăpare, unde va putea să fugă ucigașul, și afară de acestea, să le mai dați alte patruzeci și două de cetăți. 7 Toate cetățile pe care le veți da leviților să fie patruzeci și opt de cetăți, împreună cu locurile lor goale. 8 Cetățile pe care le veți da din moșiile copiilor lui Israel să fie date mai multe de cei ce au mai multe și mai puține de cei ce au mai puține; fiecare să dea leviților din cetățile lui după moștenirea pe care o va avea.”
Cetățile de scăpare
9 Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 10 „Vorbește copiilor lui Israel și spune-le: ‘Când veți trece Iordanul și veți intra în țara Canaanului, 11 să vă alegeți niște cetăți care să vă fie cetăți de scăpare, unde să poată scăpa ucigașul care va omorî pe cineva fără voie. 12 Aceste cetăți să vă slujească drept cetăți de scăpare împotriva răzbunătorului sângelui, pentru ca ucigașul să nu fie omorât înainte de a se înfățișa în fața adunării ca să fie judecat. 13 Din cetățile pe care le veți da, șase să vă fie cetăți de scăpare. 14 Să dați trei cetăți dincoace de Iordan și trei cetăți în țara Canaanului: acestea să vă fie cetăți de scăpare. 15 Aceste șase cetăți să fie cetăți de scăpare pentru copiii lui Israel, pentru străin și pentru cel ce locuiește în mijlocul vostru: acolo va putea să scape orice om care va ucide pe cineva fără voie. 16 Dacă un om lovește pe aproapele său cu o unealtă de fier și acesta moare, este un ucigaș: ucigașul să fie pedepsit cu moartea. 17 Dacă-l lovește cu o piatră pe care o ține în mână, de care poate muri, și moare, este un ucigaș: ucigașul să fie pedepsit cu moartea. 18 Dacă-l lovește cu vreo unealtă de lemn pe care o ține în mână, de care poate muri, și moare, este un ucigaș; ucigașul să fie pedepsit cu moartea. 19 Răzbunătorul sângelui să omoare pe ucigaș; când îl va întâlni, să-l omoare. 20 Dacă un om împinge pe aproapele său din ură sau dacă-l pândește și aruncă ceva asupra lui și moare 21 sau dacă-l lovește cu mâna din vrăjmășie și moare, cel ce l-a lovit să fie pedepsit cu moartea; este un ucigaș: răzbunătorul sângelui să omoare pe ucigaș când îl va întâlni. 22 Dar dacă un om împinge pe aproapele lui fără veste, și nu din vrăjmășie, sau dacă aruncă ceva asupra lui fără să-l fi pândit 23 sau dacă aruncă asupra lui din nebăgare de seamă o piatră care-i poate pricinui moartea și moare, fără să-l urască și fără să caute să-i facă rău, 24 iată legile după care va judeca adunarea între cel ce l-a lovit și răzbunătorul sângelui: 25 Adunarea va izbăvi pe ucigaș din mâna răzbunătorului sângelui și-l va face să se întoarcă în cetatea de scăpare unde fugise. Să locuiască acolo până la moartea marelui preot care este uns cu untdelemn sfânt. 26 Dacă ucigașul iese din hotarul cetății de scăpare unde fugise 27 și dacă răzbunătorul sângelui îl întâlnește afară din hotarul cetății de scăpare și ucide pe ucigaș, nu va fi vinovat de omor. 28 Căci ucigașul trebuia să locuiască în cetatea lui de scăpare până la moartea marelui preot, și, după moartea marelui preot, putea să se întoarcă la moșia lui. 29 Iată poruncile de drept pentru voi și pentru urmașii voștri, în toate locurile în care veți locui.
Pedeapsa pentru omor
30 Dacă un om omoară pe cineva, ucigașul să fie omorât pe mărturia martorilor. Un singur martor nu va fi de ajuns ca să fie osândit cineva la moarte. 31 Să nu primiți răscumpărare pentru viața unui ucigaș vinovat de moarte, ci să fie pedepsit cu moartea. 32 Să nu primiți răscumpărare pentru cel ce trebuie să fugă în cetatea lui de scăpare, ca să se întoarcă să locuiască în țară până la moartea preotului. 33 Să nu pângăriți țara unde veți fi, căci sângele celui nevinovat pângărește țara; și ispășirea sângelui vărsat în țară nu se va putea face decât prin sângele celui ce-l va vărsa. 34 nu pângăriți deci țara în care veți merge să locuiți și în mijlocul căreia voi locui și Eu, căci Eu sunt Domnul, care locuiește în mijlocul copiilor lui Israel.’”