1 Pavel, întemnițat al lui Isus Hristos, și fratele Timotei către preaiubitul Filimon, tovarășul nostru de lucru, 2 către sora Apfia și către Arhip , tovarășul nostru de luptă, și către Biserica din casa ta: 3 Har și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Isus Hristos! 4 Mulțumesc totdeauna Dumnezeului meu ori de câte ori îmi aduc aminte de tine în rugăciunile mele, 5 pentru că am auzit despre credința pe care o ai în Domnul Isus și dragostea față de toți sfinții. 6 Îl rog ca această părtășie a ta la credință să se arate prin fapte, care să dea la iveală tot binele ce se face între noi în Hristos. 7 În adevăr, am avut o mare bucurie și mângâiere pentru dragostea ta, fiindcă, frate, inimile sfinților au fost înviorate prin tine. 8 De aceea, măcar că am toată slobozenia în Hristos să-ți poruncesc ce trebuie să faci, 9 vreau mai degrabă să-ți fac o rugăminte în numele dragostei, eu, așa cum sunt, bătrânul Pavel, iar acum întemnițat pentru Hristos Isus. 10 Te rog pentru copilul meu pe care l-am născut în lanțurile mele, pentru Onisim , 11 care altă dată ți-a fost nefolositor, dar care acum ne va fi folositor și ție, și mie. 12 Ți-l trimit înapoi pe el, inima mea. 13 Aș fi dorit să-l țin la mine, ca să-mi slujească în locul tău cât sunt în lanțuri pentru Evanghelie. 14 Dar n-am vrut să fac nimic fără învoirea ta, pentru ca binele pe care mi-l faci să nu fie silit, ci de bunăvoie. 15 Poate că el a fost despărțit de tine pentru o vreme tocmai ca să-l ai pentru veșnicie, 16 dar nu ca pe un rob, ci mult mai presus decât pe un rob: ca pe un frate preaiubit mai ales de mine și cu atât mai mult de tine, fie în chip firesc, fie în Domnul! 17 Dacă mă socotești dar ca prieten al tău, primește-l ca pe mine însumi. 18 Și dacă ți-a adus vreo vătămare sau îți este dator cu ceva, pune aceasta în socoteala mea. 19 Eu, Pavel, „voi plăti” – scriu cu mâna mea – ca să nu-ți zic că tu însuți te datorezi mie. 20 Da, frate, fă-mi binele acesta în Domnul și înviorează-mi inima în Hristos! 21 Ți-am scris bizuit pe ascultarea ta și știu că vei face chiar mai mult decât îți zic. 22 Totodată, pregătește-mi un loc de găzduire, căci trag nădejde să vă fiu dăruit datorită rugăciunilor voastre. 23 Epafras , tovarășul meu de temniță în Hristos Isus, îți trimite sănătate; 24 tot așa și Marcu , Aristarh , Dima , Luca , tovarășii mei de lucru. 25 Harul Domnului nostru Isus Hristos să fie cu duhul vostru! Amin.