1 Planurile pe care le face inima atârnă de om,
dar răspunsul pe care-l dă gura vine de la Domnul.
2 Toate căile omului sunt curate în ochii lui,
dar Cel ce cercetează duhurile este Domnul .
WhatsApp Image 2023-08-03 at 9.50.33 AM (2)
3 Încredințează-ți lucrările în mâna Domnului,
și îți vor izbuti planurile.
4 Domnul a făcut toate pentru o țintă,
chiar și pe cel rău pentru ziua nenorocirii.
5 Orice inimă trufașă este o scârbă înaintea Domnului:
hotărât , ea nu va rămâne nepedepsită.
6 Prin dragoste și credincioșie, omul ispășește nelegiuirea,
și prin frica de Domnul, se abate de la rău.
7 Când sunt plăcute Domnului căile cuiva,
îi face prieteni chiar și pe vrăjmașii lui.
8 Mai bine puțin cu dreptate
decât mari venituri cu strâmbătate.
9 Inima omului se gândește pe ce cale să meargă,
dar Domnul îi îndreaptă pașii.
10 Hotărâri dumnezeiești sunt pe buzele împăratului,
gura lui nu trebuie să facă greșeli când judecă.
11 Cântarul și cumpăna dreaptă vin de la Domnul;
toate greutățile de cântărit sunt lucrarea Lui.
12 Împăraților le este scârbă să facă rău,
căci prin neprihănire se întărește un scaun de domnie.
13 Buzele neprihănite sunt plăcute împăraților,
și ei iubesc pe cel ce vorbește cu neprihănire.
14 Mânia împăratului este un vestitor al morții,
dar un om înțelept trebuie s-o potolească.
15 Seninătatea feței împăratului este viața
și bunăvoința lui este ca o ploaie de primăvară.
16 Cu cât mai mult face câștigarea înțelepciunii decât a aurului!
Cu cât este mai de dorit câștigarea priceperii decât a argintului!
17 Calea oamenilor fără prihană este să se ferească de rău;
acela își păzește sufletul, care veghează asupra căii sale.
18 Mândria merge înaintea pieirii
și trufia merge înaintea căderii.
19 Mai bine să fii smerit cu cei smeriți
decât să împarți prada cu cei mândri.
20 Cine cugetă la Cuvântul Domnului găsește fericirea
și cine se încrede în Domnul este fericit.
21 Cine are o inimă înțeleaptă este numit priceput,
dar dulceața buzelor mărește știința.
22 Înțelepciunea este un izvor de viață pentru cine o are,
dar pedeapsa nebunilor este nebunia lor.
23 Cine are o inimă înțeleaptă își arată înțelepciunea când vorbește
și mereu se văd învățături noi pe buzele lui.
24 Cuvintele prietenoase sunt ca un fagure de miere:
dulci pentru suflet și sănătoase pentru oase.
25 Multe căi i se par bune omului,
dar la urmă duc la moarte.
26 Cine muncește pentru el muncește,
căci foamea lui îl îndeamnă la lucru.
27 Omul stricat pregătește nenorocirea
și pe buzele lui este ca un foc aprins.
28 Omul neastâmpărat stârnește certuri
și pârâtorul dezbină pe cei mai buni prieteni.
29 Omul asupritor amăgește pe aproapele său
și-l duce pe o cale care nu este bună.
30 Cine închide ochii ca să se dedea la gânduri stricate,
cine-și mușcă buzele, a și săvârșit răul.
31 Perii albi sunt o cunună de cinste,
ea se găsește pe calea neprihănirii.
32 Cel încet la mânie prețuiește mai mult decât un viteaz
și cine este stăpân pe sine prețuiește mai mult decât cine cucerește cetăți.
33 Se aruncă sorțul în poala hainei,
dar orice hotărâre vine de la Domnul.