1 Mai mult prețuiește săracul care umblă în neprihănirea lui
decât un bogat cu buze stricate și nebun.
2 Lipsa de știință este o pagubă pentru cineva
și cine aleargă neghiobește înainte o nimerește rău.
3 Nebunia omului îi sucește calea
și apoi cârtește împotriva Domnului cu inima lui.
4 Bogăția aduce un mare număr de prieteni,
dar săracul este părăsit de prietenul lui.
5 Martorul mincinos nu rămâne nepedepsit
și cel ce spune minciuni nu va scăpa.
6 Omul darnic are mulți lingușitori
și toți sunt prieteni cu cel ce dă daruri.
7 Toți frații săracului îl urăsc;
cu cât mai mult se depărtează prietenii lui de el!
El se îndreaptă spre ei cu vorbe rugătoare, dar ei se fac nevăzuți.
8 Cine capătă înțelepciune își iubește sufletul;
cine păstrează priceperea găsește fericirea.
9 Martorul mincinos nu rămâne nepedepsit
și cel ce spune minciuni va pieri.
10 Unui nebun nu-i șade bine să trăiască în desfătări,
cu atât mai puțin unui rob , să stăpânească peste voievozi.
11 Înțelepciunea face pe om răbdător
și este o cinste pentru el să uite greșelile.
12 Mânia împăratului este ca răcnetul unui leu
și bunăvoința lui este ca roua pe iarbă.
13 Un fiu nebun este o nenorocire pentru tatăl său,
și o nevastă gâlcevitoare este ca o streașină de pe care picură întruna.
14 Casa și averea le moștenim de la părinți,
dar o nevastă pricepută este un dar de la Domnul.
15 Lenea te cufundă într-un somn adânc
și sufletul molatic suferă de foame.
16 Cine păzește porunca își păzește sufletul;
cine nu veghează asupra căii sale va muri.
17 Cine are milă de sărac împrumută pe Domnul,
și El îi va răsplăti binefacerea.
18 Pedepsește-ți fiul, căci tot mai este nădejde,
dar nu dori să-l omori!
19 Cel pe care-l apucă mânia trebuie să-și ia pedeapsa;
căci, dacă-l scoți din ea, va trebui să mai faci o dată lucrul acesta.
20 Ascultă sfaturile și primește învățătura,
ca să fii înțelept pe viitor!
21 Omul face multe planuri în inima lui,
dar hotărârea Domnului, aceea se împlinește.
22 Ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui;
și mai mult prețuiește un sărac decât un mincinos.
23 Frica de Domnul duce la viață,
și cel ce o are petrece noaptea sătul,
fără să fie cercetat de nenorocire.
24 Leneșul își vâră mâna în strachină
și n-o duce înapoi la gură.
25 Lovește pe batjocoritor și prostul se va face înțelept;
mustră pe omul priceput și va înțelege știința!
26 Cine jefuiește pe tatăl său și izgonește pe mama sa
este un fiu care aduce rușine și ocară.
27 Încetează, fiule, să mai asculți învățătura,
dacă ea te depărtează de învățăturile înțelepte.
28 Un martor stricat își bate joc de dreptate
și gura celor răi înghite nelegiuirea.
29 Pedepsele sunt pregătite pentru batjocoritori
și loviturile , pentru spinările nebunilor.