1 Inima împăratului este ca un râu de apă în mâna Domnului,
pe care îl îndreaptă încotro vrea.
2 Omul socotește că toate căile lui sunt fără prihană,
dar Cel ce cercetează inimile este Domnul.
3 A face dreptate și judecată
este mai plăcut Domnului decât jertfele.
4 Privirile trufașe și inima îngâmfată,
această candelă a celor răi, nu sunt decât păcat.
5 Planurile omului harnic nu duc decât la belșug,
dar cel ce lucrează cu grabă n-ajunge decât la lipsă.
6 Comorile câștigate cu o limbă mincinoasă
sunt o deșertăciune care fuge, și ele duc la moarte.
7 Silnicia celor răi îi mătură,
pentru că nu vor să facă ce este drept.
8 Cel vinovat merge pe căi sucite,
dar cel nevinovat face ce este bine.
9 Mai bine să locuiești într-un colț pe acoperiș
decât cu o nevastă gâlcevitoare într-o casă mare.
10 Sufletul celui rău dorește răul,
semenul lui n-are nicio trecere înaintea lui.
11 Când este pedepsit batjocoritorul, prostul se face înțelept;
și când se dă învățătură celui înțelept, el capătă știința.
12 Cel neprihănit se uită la casa celui rău
și vede ce repede sunt aruncați cei răi în nenorocire.
13 Cine își astupă urechea la strigătul săracului,
nici el nu va căpăta răspuns când va striga.
14 Un dar făcut în taină potolește mânia
și o mită dată pe ascuns potolește cea mai puternică mânie.
15 Este o bucurie pentru cel neprihănit să facă ce este bine,
dar pentru cei ce fac răul este o groază.
16 Omul care se abate de la calea înțelepciunii
se va odihni în adunarea celor morți.
17 Cine iubește petrecerile va duce lipsă
și cine iubește vinul și untdelemnul dresurilor nu se îmbogățește.
18 Cel rău slujește ca preț de răscumpărare pentru cel neprihănit,
și cel stricat, pentru oamenii fără prihană.
19 Mai bine să locuiești într-un pământ pustiu
decât cu o nevastă gâlcevitoare și supărăcioasă.
20 Comori de preț și untdelemn sunt în locuința celui înțelept,
dar omul fără minte le risipește.
21 Cine urmărește neprihănirea și bunătatea
găsește viață, neprihănire și slavă.
22 Înțeleptul cucerește cetatea vitejilor
și doboară puterea în care se încredeau.
23 Cine își păzește gura și limba
își scutește sufletul de multe necazuri.
24 Cel mândru și trufaș se cheamă batjocoritor:
el lucrează cu aprinderea îngâmfării.
25 Poftele leneșului îl omoară,
pentru că nu vrea să lucreze cu mâinile.
26 Toată ziua o duce numai în pofte,
dar cel neprihănit dă fără zgârcenie.
27 Jertfa celor răi este o scârbă înaintea Domnului,
cu cât mai mult când o aduc cu gânduri nelegiuite.
28 Martorul mincinos va pieri,
dar omul care ascultă bine va vorbi totdeauna cu izbândă.
29 Cel rău ia o înfățișare nerușinată,
dar omul fără prihană își îmbunătățește calea.
30 Nici înțelepciunea, nici priceperea,
nici sfatul n-ajută împotriva Domnului.
31 Calul este pregătit pentru ziua bătăliei,
dar biruința este a Domnului.