1 Un nume bun este mai de dorit decât o bogăție mare
și a fi iubit prețuiește mai mult decât argintul și aurul.
2 Bogatul și săracul se întâlnesc:
Domnul i-a făcut și pe unul, și pe altul.
3 Omul chibzuit vede nenorocirea și se ascunde,
dar cei proști merg înainte și sunt pedepsiți.
4 Răsplata smereniei, a fricii de Domnul,
este bogăția, slava și viața.
5 Spini și curse sunt pe calea omului stricat:
cel ce-și păzește sufletul se depărtează de ele.
6 Învață pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze,
și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea.
7 Bogatul stăpânește peste cei săraci,
și cel ce ia cu împrumut este robul celui ce-i dă cu împrumut.
8 Cine seamănă nelegiuire, nelegiuire va secera,
și nuiaua nelegiuirii lui este gata.
9 Omul milostiv va fi binecuvântat,
pentru că dă săracului din pâinea lui.
10 Izgonește pe batjocoritor și cearta se va sfârși,
neînțelegerile și ocările vor înceta.
11 Cine iubește curăția inimii
și are bunăvoința pe buze este prieten cu împăratul.
12 Ochii Domnului păzesc pe cel ce are știință,
dar înfruntă cuvintele celui stricat.
13 Leneșul zice: „Afară este un leu,
care m-ar putea ucide pe uliță!”
14 Gura curvelor este o groapă adâncă;
pe cine vrea să-l pedepsească Domnul, acela cade în ea.
15 Nebunia este lipită de inima copilului,
dar nuiaua certării o va dezlipi de el.
16 Cine asuprește pe sărac ca să-și mărească avuția
va trebui să dea și el altuia mai bogat și va duce lipsă.
17 Pleacă-ți urechea și ascultă cuvintele înțelepților
și ia învățătura mea în inimă!
18 Căci este bine să le păstrezi înăuntrul tău
și să-ți fie toate deodată pe buze.
19 Pentru ca să-ți pui încrederea în Domnul,
vreau să te învăț eu astăzi, da, pe tine.
20 N-am așternut eu oare în scris pentru tine
sfaturi și cugetări,
21 ca să te învăț lucruri temeinice, cuvinte adevărate,
ca să răspunzi cu vorbe adevărate celui ce te trimite?
22 Nu despuia pe sărac, pentru că este sărac,
și nu asupri pe nenorocitul care stă la poartă!
23 Căci Domnul le va apăra pricina lor
și va despuia viața celor ce-i despoaie.
24 Nu te împrieteni cu omul mânios
și nu te însoți cu omul iute la mânie,
25 ca nu cumva să te deprinzi cu cărările lui
și să-ți ajungă o cursă pentru suflet.
26 Nu fi printre cei ce pun chezășii,
printre cei ce dau zălog pentru datorii!
27 Căci, dacă n-ai cu ce să plătești,
pentru ce ai voi să ți se ia patul de sub tine?
28 Nu muta hotarul cel vechi,
pe care l-au așezat părinții tăi!
29 Dacă vezi un om iscusit în lucrul lui, acela poate sta lângă împărați,
nu lângă oamenii de rând.