1 Iată încă vreo câteva din pildele lui Solomon, strânse de oamenii lui Ezechia, împăratul lui Iuda.
2 Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor,
dar slava împăraților stă în cercetarea lucrurilor.
3 Înălțimea cerurilor, adâncimea pământului
și inima împăraților sunt nepătrunse.
4 Scoate zgura din argint
și argintarul va face din el un vas ales!
5 Scoate și pe cel rău dinaintea împăratului
și scaunul lui de domnie se va întări prin neprihănire.
6 Nu te făli înaintea împăratului
și nu lua locul celor mari;
7 căci este mai bine să ți se zică: „Suie-te mai sus!”
decât să fii coborât înaintea voievodului
pe care ți-l văd ochii.
8 Nu te grăbi să te iei la ceartă,
ca nu cumva, la urmă, să nu știi ce să faci
când te va lua la ocări aproapele tău.
9 Apără-ți pricina împotriva aproapelui tău,
dar nu da pe față taina altuia,
10 ca nu cumva, aflând-o cineva, să te umple de rușine
și să-ți iasă nume rău, care să nu se mai șteargă!
11 Un cuvânt spus la vremea potrivită
este ca niște mere de aur într-un coșuleț de argint.
12 Ca o verigă de aur și o podoabă de aur curat,
așa este înțeleptul care mustră pentru o ureche ascultătoare.
13 Ca răcoreala zăpezii pe vremea secerișului,
așa este un sol credincios pentru cel ce-l trimite:
el înviorează sufletul stăpânului său.
14 Ca norii și vântul fără ploaie,
așa este un om care se laudă pe nedrept cu dărniciile lui.
15 Prin răbdare se înduplecă un voievod
și o limbă dulce poate zdrobi oase.
16 Dacă dai peste miere, nu mânca decât atât cât îți ajunge,
ca să nu ți se scârbească și s-o verși din gură.
17 Calcă rar în casa aproapelui tău,
ca să nu se sature de tine și să te urască.
18 Ca un buzdugan, ca o sabie și ca o săgeată ascuțită,
așa este un om care face o mărturisire mincinoasă împotriva aproapelui său.
19 Ca un dinte stricat și ca un picior care șchioapătă,
așa este încrederea într-un stricat la ziua necazului.
20 Ca unul care își scoate haina pe o zi rece sau varsă oțet pe silitră,
așa este cine cântă cântece unei inimi în nenorocire.
21 Dacă este flămând vrăjmașul tău, dă-i pâine să mănânce,
dacă-i este sete, dă-i apă să bea!
22 Căci , făcând așa, aduni cărbuni aprinși pe capul lui,
și Domnul îți va răsplăti.
23 Vântul de miazănoapte aduce ploaia
și limba clevetitoare aduce o față mâhnită.
24 Mai bine să locuiești într-un colț pe acoperiș
decât să locuiești într-o casă mare cu o nevastă gâlcevitoare.
25 Ca apa proaspătă pentru un om obosit,
așa este o veste bună venită dintr-o țară depărtată.
26 Ca o fântână tulbure și ca un izvor stricat,
așa este cel neprihănit care se clatină înaintea celui rău.
27 Nu este bine să mănânci multă miere:
tot așa, nu este o cinste să alergi după slava ta însuți.
28 Omul care nu este stăpân pe sine
este ca o cetate surpată și fără ziduri.