1 Nu te făli cu ziua de mâine,
căci nu știi ce poate aduce o zi!
2 Să te laude altul , nu gura ta,
un străin, nu buzele tale!
3 Piatra este grea și nisipul este greu,
dar supărarea pe care o pricinuiește nebunul este mai grea decât amândouă.
4 Furia este fără milă și mânia, năvalnică,
dar cine poate sta împotriva geloziei?
5 Mai bine o mustrare pe față
decât o prietenie ascunsă.
6 Rănile făcute de un prieten dovedesc credincioșia lui,
dar sărutările unui vrăjmaș sunt mincinoase.
7 Sătulul calcă în picioare fagurele de miere,
dar pentru cel flămând toate amărăciunile sunt dulci.
8 Ca pasărea plecată din cuibul ei,
așa este omul plecat din locul său.
9 Cum înveselesc untdelemnul și tămâia inima,
așa de dulci sunt sfaturile pline de dragoste ale unui prieten.
10 Nu părăsi pe prietenul tău și pe prietenul tatălui tău,
dar nu intra în casa fratelui tău în ziua necazului tău:
mai bine un vecin aproape decât un frate departe.
11 Fiule , fii înțelept și înveselește-mi inima,
și atunci voi putea răspunde celui ce mă batjocorește!
12 Omul chibzuit vede răul și se ascunde,
dar proștii merg spre el și sunt pedepsiți.
13 Ia-i haina, căci s-a pus chezaș pentru altul,
ia-l zălog în locul unei străine!
14 Binecuvântarea aproapelui cu glas tare dis-de-dimineață
este privită ca un blestem.
15 O streașină care picură necurmat într-o zi de ploaie
și o nevastă gâlcevitoare sunt tot una.
16 Cine o oprește parcă oprește vântul
și parcă ține untdelemnul în mâna dreaptă.
17 După cum fierul ascute fierul,
tot așa și omul ațâță mânia altui om.
18 Cine îngrijește de un smochin va mânca din rodul lui
și cine-și păzește stăpânul va fi prețuit.
19 Cum răspunde în apă fața la față,
așa răspunde inima omului inimii omului.
20 După cum Locuința morților și adâncul nu se pot sătura,
tot așa nici ochii omului nu se pot sătura.
21 Ce este tigaia pentru lămurirea argintului și cuptorul pentru lămurirea aurului,
aceea este bunul nume pentru un om.
22 Pe nebun, chiar dacă l-ai pisa cu pisălogul în piuă, în mijlocul grăunțelor,
nebunia tot n-ar ieși din el.
23 Îngrijește bine de oile tale
și ia seama la turmele tale!
24 Căci nicio bogăție nu ține veșnic
și nici cununa nu rămâne pe vecie.
25 După ce se ridică fânul , se arată verdeața nouă,
și ierburile de pe munți sunt strânse.
26 Mieii sunt pentru îmbrăcăminte
și țapii, pentru plata ogorului;
27 laptele caprelor ți-ajunge pentru hrana ta, a casei tale
și pentru întreținerea slujnicelor tale.