1 Un om care se împotrivește tuturor mustrărilor
va fi zdrobit deodată și fără leac.
2 Când se înmulțesc cei buni, poporul se bucură,
dar când stăpânește cel rău, poporul geme.
3 Cine iubește înțelepciunea înveselește pe tatăl său,
dar cine umblă cu curvele risipește averea.
4 Un împărat întărește țara prin dreptate,
dar cine ia mită o nimicește.
5 Cine lingușește pe aproapele său
îi întinde un laț sub pașii lui.
6 În păcatul omului rău este o cursă,
dar cel bun biruiește și se bucură.
7 Cel bun pricepe pricina săracilor,
dar cel rău nu poate s-o priceapă.
8 Cei ușuratici aprind focul în cetate,
dar înțelepții potolesc mânia.
9 Când se ceartă un înțelept cu un nebun,
să se tot supere sau să tot râdă, căci pace nu se face.
10 Oamenii setoși de sânge urăsc pe omul fără prihană,
dar oamenii fără prihană îi ocrotesc viața.
11 Nebunul își arată toată patima,
dar înțeleptul o stăpânește.
12 Când cel ce stăpânește dă ascultare cuvintelor mincinoase,
toți slujitorii lui sunt niște răi.
13 Săracul și asupritorul se întâlnesc,
dar Domnul le luminează ochii amândurora.
14 Un împărat care judecă pe săraci după adevăr
își va avea scaunul de domnie întărit pe vecie.
15 Nuiaua și certarea dau înțelepciunea,
dar copilul lăsat de capul lui face rușine mamei sale.
16 Când se înmulțesc cei răi, se înmulțește și păcatul,
dar cei buni le vor vedea căderea.
17 Pedepsește-ți fiul, și el îți va da odihnă
și îți va aduce desfătare sufletului.
18 Când nu este nicio descoperire dumnezeiască, poporul este fără frâu;
dar ferice de poporul care păzește legea!
19 Nu prin vorbe se pedepsește un rob,
căci, chiar dacă pricepe, n-ascultă.
20 Dacă vezi un om care vorbește nechibzuit,
poți să nădăjduiești mai mult de la un nebun decât de la el.
21 Slujitorul pe care-l răsfeți din copilărie
la urmă ajunge de se crede fiu.
22 Un om mânios stârnește certuri
și un înfuriat face multe păcate.
23 Mândria unui om îl coboară,
dar cine este smerit cu duhul capătă cinste.
24 Cine împarte cu un hoț își urăște viața,
aude blestemul și nu spune nimic.
25 Frica de oameni este o cursă,
dar cel ce se încrede în Domnul n-are de ce să se teamă.
26 Mulți umblă după bunăvoința celui ce stăpânește,
dar Domnul este Acela care face dreptate fiecăruia.
27 Omul nelegiuit este o scârbă înaintea celor neprihăniți,
dar cel ce umblă fără prihană este o scârbă înaintea celor răi.