1 Cuvintele împăratului Lemuel. Învățătura pe care i-o dădea mama sa.
2 Ce să-ți spun, fiule? Ce să-ți spun, fiul trupului meu?
Ce să-ți spun, fiule, rodul juruințelor mele?
3 Nu-ți da femeilor vlaga
și dezmierdările tale celor ce pierd pe împărați.
4 Nu se cade împăraților, Lemuele, nu se cade împăraților să bea vin,
nici voievozilor să umble după băuturi tari;
5 ca nu cumva, bând, să uite legea
și să calce drepturile tuturor celor nenorociți.
6 Dați băuturi tari celui ce piere
și vin celui cu sufletul amărât,
7 ca să bea să-și uite sărăcia
și să nu-și mai aducă aminte de necazurile lui.
8 Deschide-ți gura pentru cel mut,
pentru pricina tuturor celor părăsiți!
9 Deschide-ți gura, judecă cu dreptate
și apără pe cel nenorocit și pe cel lipsit.
Lavanda
10 Cine poate găsi o femeie cinstită?
Ea este mai de preț decât mărgăritarele.
11 Inima bărbatului se încrede în ea
și nu duce lipsă de venituri.
12 Ea îi face bine, și nu rău,
în toate zilele vieții sale.
13 Ea face rost de lână și de in
și lucrează cu mâini harnice.
14 Ea este ca o corabie de negoț:
de departe își aduce pâinea.
15 Ea se scoală când este încă noapte
și dă hrană casei sale
și împarte lucrul de peste zi slujnicelor sale.
16 Se gândește la un ogor și-l cumpără;
din rodul muncii ei sădește o vie.
17 Ea își încinge mijlocul cu putere
și își oțelește brațele.
18 Vede că munca îi merge bine,
lumina ei nu se stinge noaptea.
19 Ea pune mâna pe furcă
și degetele ei țin fusul.
20 Ea își întinde mâna către cel nenorocit,
își întinde brațul către cel lipsit.
21 Nu se teme de zăpadă pentru casa ei,
căci toată casa ei este îmbrăcată cu cârmâziu.
22 Ea își face învelitori,
are haine de in subțire și purpură.
23 Bărbatul ei este bine văzut la porți,
când șade cu bătrânii țării.
24 Ea face cămăși și le vinde
și dă cingători negustorului.
25 Ea este îmbrăcată cu tărie și slavă
și râde de ziua de mâine.
26 Ea deschide gura cu înțelepciune
și învățături plăcute îi sunt pe limbă.
27 Ea veghează asupra celor ce se petrec în casa ei
și nu mănâncă pâinea lenevirii.
28 Fiii ei se scoală și o numesc fericită;
bărbatul ei se scoală și-i aduce laude zicând:
29 „Multe fete au o purtare cinstită,
dar tu le întreci pe toate.”
30 Dezmierdările sunt înșelătoare și frumusețea este deșartă,
dar femeia care se teme de Domnul va fi lăudată.
felicitari-1-martie-2020-imagini-cu-text-1-martie-2020
31 Răsplătiți-o cu rodul muncii ei
și faptele ei s-o laude la porțile cetății!