1 Ascultați, fiilor , învățătura unui tată
și luați aminte ca să pricepeți,
2 căci eu vă dau sfaturi bune:
nu lepădați învățătura mea!
3 Căci, când eram încă fiu la tatăl meu
și fiu gingaș și singur la mama mea,
4 el mă învăța atunci și-mi zicea:
„Păstrează bine în inima ta cuvintele mele,
păzește învățăturile mele și vei trăi!
5 Dobândește înțelepciune, dobândește pricepere;
nu uita cuvintele gurii mele și nu te abate de la ele!
6 N-o părăsi, și ea te va păzi;
iubește-o , și te va ocroti!
7 Iată începutul înțelepciunii:
dobândește înțelepciunea
și, cu tot ce ai, dobândește priceperea.
8 Înalț-o și ea te va înălța;
ea va fi slava ta dacă o vei îmbrățișa.
9 Ea îți va pune pe cap o cunună plăcută ,
te va împodobi cu o strălucită cunună împărătească.”
10 Ascultă, fiule, primește cuvintele mele
și anii vieții tale se vor înmulți!
11 Eu îți arăt calea înțelepciunii,
te povățuiesc pe cărările neprihănirii.
12 Când vei umbla, pasul nu-ți va fi stânjenit
și, când vei alerga , nu te vei poticni.
13 Ține învățătura, n-o lăsa din mână;
păstreaz-o, căci ea este viața ta!
14 Nu intra pe cărarea celor răi
și nu umbla pe calea celor nelegiuiți!
15 Ferește-te de ea, nu trece pe ea;
ocolește-o și treci înainte!
16 Căci ei nu dorm dacă n-au făcut răul,
le piere somnul dacă nu fac pe cineva să cadă;
17 căci ei mănâncă pâine nelegiuită
și beau vin stors cu sila.
18 Dar cărarea celor neprihăniți este ca lumina strălucitoare,
a cărei strălucire merge mereu crescând până la miezul zilei.
19 Calea celor răi este ca întunericul gros:
ei nu văd de ce se vor poticni.
20 Fiule, ia aminte la cuvintele mele,
pleacă-ți urechea la vorbele mele!
21 nu se depărteze cuvintele acestea de ochii tăi,
păstrează-le în fundul inimii tale!
22 Căci ele sunt viață pentru cei ce le găsesc
și sănătate pentru tot trupul lor.
23 Păzește-ți inima mai mult decât orice,
căci din ea ies izvoarele vieții!
24 Izgonește neadevărul din gura ta
și depărtează viclenia de pe buzele tale!
25 Ochii tăi să privească drept
și pleoapele tale să caute drept înaintea ta!
26 Cărarea pe care mergi să fie netedă
și toate căile tale să fie hotărâte:
27 nu te abate nici la dreapta, nici la stânga
și ferește-te de rău!