Ferește-te de desfrânare!
1 Fiule, ia aminte la înțelepciunea mea
și pleacă urechea la învățătura mea,
2 ca să fii cu chibzuință
și buzele tale să aibă cunoștință.
3 Căci buzele femeii străine strecoară miere
și cerul gurii ei este mai lunecos decât untdelemnul,
4 dar la urmă este amară ca pelinul,
ascuțită ca o sabie cu două tăișuri.
5 Picioarele ei coboară la moarte,
pașii ei dau în Locuința morților.
6 Așa că ea nu poate găsi calea vieții,
rătăcește în căile ei și nu știe unde merge.
7 Și acum, fiule, ascultă-mă
și nu te abate de la cuvintele gurii mele:
8 depărtează-te de drumul care duce la ea
și nu te apropia de ușa casei ei,
9 ca nu cumva să-ți dai altora vlaga ta
și unui om fără milă anii tăi,
10 ca nu cumva niște străini să se sature de averea ta
și tu să te trudești pentru casa altuia,
11 ca nu cumva să gemi, la urmă,
când carnea și trupul ți se vor istovi
12 și să zici: „Cum am putut eu să urăsc certarea
și cum a disprețuit inima mea mustrarea?
13 Cum am putut să n-ascult glasul învățătorilor mei
și să nu iau aminte la cei ce mă învățau?
14 Cât pe ce să mă nenorocesc de tot
în mijlocul poporului și adunării!”
15 Bea apă din fântâna ta
și din izvoarele puțului tău!
16 Ce, vrei să ți se verse izvoarele afară?
Și să-ți curgă râurile pe piețele de obște?
17 Lasă-le să fie numai pentru tine,
și nu pentru străinii de lângă tine.
18 Izvorul tău să fie binecuvântat
și bucură-te de nevasta tinereții tale!
19 Cerboaică iubită, căprioară plăcută:
fii îmbătat tot timpul de drăgălășiile ei,
fii îndrăgostit necurmat de dragostea ei!
20 Și pentru ce, fiule, ai fi îndrăgostit de o străină
și ai îmbrățișa sânul unei necunoscute?
21 Căci căile omului sunt lămurite înaintea ochilor Domnului
și El vede toate cărările lui.
22 Cel rău este prins în înseși nelegiuirile lui
și este apucat de legăturile păcatului lui.
23 El va muri din lipsă de înfrânare ,
se va poticni din prea multa lui nebunie.