CARTEA ÎNTÂIA
PSALMUL 1
1 Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi,
nu se oprește pe calea celor păcătoși
și nu se așază pe scaunul celor batjocoritori,
2 ci își găsește plăcerea în Legea Domnului
și zi și noapte cugetă la Legea Lui!
3 El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă,
care își dă rodul la vremea lui
și ale cărui frunze nu se veștejesc;
tot ce începe duce la bun sfârșit .
4 Nu tot așa este cu cei răi,
ci ei sunt ca pleava , pe care o spulberă vântul.
5 De aceea cei răi nu pot ține capul sus în ziua judecății,
nici păcătoșii, în adunarea celor neprihăniți.
6 Căci Domnul cunoaște calea celor neprihăniți,
dar calea păcătoșilor duce la pieire.