PSALMUL 100
Un psalm de laudă
1 Strigați de bucurie către Domnul,
toți locuitorii pământului!
2 Slujiți Domnului cu bucurie,
veniți cu veselie înaintea Lui!
3 Să știți că Domnul este Dumnezeu!
El ne-a făcut, ai Lui suntem:
noi suntem poporul Lui și turma pășunii Lui.
4 Intrați cu laude pe porțile Lui,
intrați cu cântări în curțile Lui!
Lăudați-L și binecuvântați-I Numele!
5 Căci Domnul este bun; bunătatea Lui ține în veci
și credincioșia Lui, din neam în neam.