PSALMUL 105
1 Lăudați pe Domnul, chemați Numele Lui!
Faceți cunoscute printre popoare isprăvile Lui!
2 Cântați, cântați în cinstea Lui!
Vorbiți despre toate minunile Lui!
3 Făliți-vă cu Numele Lui cel sfânt!
Să se bucure inima celor ce caută pe Domnul!
4 Alergați la Domnul și la sprijinul Lui,
căutați necurmat Fața Lui!
5 Aduceți-vă aminte de semnele minunate pe care le-a făcut,
de minunile și de judecățile rostite de gura Lui,
6 sămânță a robului Său Avraam,
copii ai lui Iacov, aleșii Săi!
7 Domnul este Dumnezeul nostru:
judecățile Lui se aduc la îndeplinire pe tot pământul.
8 El Își aduce aminte totdeauna de legământul Lui,
de făgăduințele Lui făcute pentru o mie de neamuri de om,
9 de legământul pe care l-a încheiat cu Avraam
și de jurământul pe care l-a făcut lui Isaac;
10 El l-a făcut lege pentru Iacov,
legământ veșnic pentru Israel,
11 zicând: „Ție îți voi da țara Canaanului ca moștenire
care v-a căzut la sorți.”
12 Pe atunci , ei erau puțini la număr,
foarte puțini la număr, și străini în țară;
13 mergeau de la un neam la altul
și de la o împărăție la un alt popor,
14 dar n-a dat voie nimănui să-i asuprească
și a pedepsit împărați din pricina lor.
15 „Nu vă atingeți de unșii Mei”, a zis El,
„și nu faceți rău prorocilor Mei!”
16 A chemat foametea asupra țării
și a tăiat orice mijloc de trai.
17 Le-a trimis înainte pe un om:
Iosif a fost vândut ca rob.
18 I-au strâns picioarele în lanțuri,
l-au pus în fiare
19 până la vremea când s-a întâmplat ce vestise el
și până când l-a încercat Cuvântul Domnului.
20 Atunci, împăratul a trimis să-i scoată lanțurile
și stăpânitorul popoarelor l-a izbăvit.
21 L-a pus domn peste casa lui
și dregătorul tuturor averilor lui,
22 ca să lege după plac pe domnitorii lui
și să învețe pe bătrânii lui înțelepciunea.
23 Atunci, Israel a venit în Egipt
și Iacov a locuit în țara lui Ham.
24 Domnul a înmulțit pe poporul Său foarte mult
și l-a făcut mai puternic decât potrivnicii lui.
25 Acestora le-a schimbat inima, până acolo că au urât pe poporul Lui
și s-au purtat mișelește cu robii Săi.
26 A trimis pe robul Său Moise
și pe Aaron, pe care-l alesese.
27 Prin puterea Lui, ei au făcut semne minunate în mijlocul lor,
au făcut minuni în țara lui Ham.
28 A trimis întuneric și a adus negura,
ca să nu fie neascultători la Cuvântul Lui.
29 Le-a prefăcut apele în sânge
și a făcut să le piară toți peștii.
30 Țara lor a forfotit de broaște
până în odăile împăraților lor.
31 El a zis și au venit muște otrăvitoare ,
păduchi pe tot ținutul lor.
32 În loc de ploaie, le-a dat grindină
și flăcări de foc în țara lor.
33 Le-a bătut viile și smochinii
și a sfărâmat copacii din ținutul lor.
34 El a zis și au venit lăcuste,
lăcuste fără număr,
35 care au mâncat toată iarba din țară
și au mistuit roadele de pe câmpiile lor.
36 A lovit pe toți întâii născuți din țara lor,
toată pârga puterii lor.
37 A scos pe poporul Său cu argint și aur
și niciunul n-a șovăit dintre semințiile Lui.
38 Egiptenii s-au bucurat de plecarea lor,
căci îi apucase groaza de ei.
39 A întins un nor ca să-i acopere și focul ca să lumineze noaptea.
40 La cererea lor, a trimis prepelițe
și i-a săturat cu pâine din cer.
41 A deschis stânca și au curs ape,
care s-au vărsat ca un râu în locurile uscate.
42 Căci Și-a adus aminte de Cuvântul Lui cel sfânt
și de robul Său Avraam.
43 A scos pe poporul Său cu veselie,
pe aleșii Săi în mijlocul strigătelor de bucurie.
44 Le-a dat pământurile neamurilor
și au pus stăpânire pe rodul muncii popoarelor,
45 ca să păzească poruncile Lui
și să țină legile Lui.
Lăudați pe Domnul!