PSALMUL 108
O cântare. Un psalm al lui David
1 Gata îmi este inima să cânte, Dumnezeule!
Voi cânta, voi suna din instrumentele mele; aceasta este slava mea!
2 Deșteptați-vă , alăută și harpă!
Mă voi trezi în zori de zi.
3 Te voi lăuda printre popoare, Doamne,
Te voi cânta printre neamuri.
4 Căci mare este bunătatea Ta și se înalță mai presus de ceruri,
iar credincioșia Ta până la nori.
5 Înalță-Te peste ceruri, Dumnezeule,
și fie slava Ta peste tot pământul!
6 Pentru ca preaiubiții Tăi să fie izbăviți,
scapă-ne prin dreapta Ta și ascultă-ne!
7 Dumnezeu a vorbit în sfințenia Lui: „Voi birui,
voi împărți Sihemul, voi măsura valea Sucot;
8 al Meu este Galaadul, al Meu Manase;
Efraim este întăritura capului Meu
și Iuda , toiagul Meu de cârmuire;
9 Moab este ligheanul în care Mă spăl;
Îmi arunc încălțămintea asupra Edomului;
strig de bucurie asupra țării filistenilor!”
10 Cine mă va duce în cetatea întărită?
Cine mă va duce la Edom?
11 Oare nu Tu, Dumnezeule, care ne-ai lepădat
și care nu vrei să mai ieși, Dumnezeule, cu oștirile noastre?
12 Dă-ne ajutor în necaz,
căci zadarnic este ajutorul omului.
13 Cu Dumnezeu vom face mari isprăvi;
El va zdrobi pe vrăjmașii noștri.