PSALMUL 11
Către mai-marele cântăreților.
Făcut de David
1 La Domnul găsesc scăpare! Cum puteți să-mi spuneți:
„Fugi în munții voștri ca o pasăre”?
2 Căci iată că cei răi încordează arcul,
își potrivesc săgeata pe coardă,
ca să tragă pe ascuns asupra celor cu inima curată.
3 Și când se surpă temeliile,
ce ar putea să mai facă cel neprihănit?
4 Domnul este în Templul Lui cel sfânt, Domnul Își are scaunul de domnie în ceruri.
Ochii Lui privesc și pleoapele Lui cercetează pe fiii oamenilor.
5 Domnul încearcă pe cel neprihănit,
dar urăște pe cel rău și pe cel ce iubește silnicia.
6 Peste cei răi plouă cărbuni, foc și pucioasă:
un vânt dogoritor, iată paharul de care au ei parte .
7 Căci Domnul este drept, iubește dreptatea ,
și cei neprihăniți privesc Fața Lui.