PSALMUL 110
Un psalm al lui David
1 Domnul a zis Domnului meu: „Șezi la dreapta Mea
până voi pune pe vrăjmașii Tăi sub picioarele Tale.”
2 Domnul va întinde din Sion toiagul de cârmuire al puterii Tale, zicând:
„Stăpânește în mijlocul vrăjmașilor Tăi!”
3 Poporul Tău este plin de înflăcărare când Îți aduni oștirea;
cu podoabe sfinte, ca din sânul zorilor,
vine tineretul Tău la Tine, ca roua.
4 Domnul a jurat și nu-I va părea rău:
„Tu ești preot în veac,
în felul lui Melhisedec.”
5 Domnul, de la dreapta Ta,
zdrobește pe împărați în ziua mâniei Lui.
6 El face dreptate printre neamuri:
totul este plin de trupuri moarte;
El zdrobește capete pe toată întinderea țării.
7 El bea din pârâu în timpul mersului,
de aceea Își înalță capul.