PSALMUL 111
1 Lăudați pe Domnul!
Voi lăuda pe Domnul din toată inima mea,
în tovărășia oamenilor fără prihană și în adunare.
2 Mari sunt lucrările Domnului,
cercetate de toți cei ce le iubesc!
3 Strălucire și măreție este lucrarea Lui,
și dreptatea Lui ține în veci!
4 El a lăsat o aducere aminte a minunilor Lui;
Domnul este îndurător și milostiv .
5 El a dat hrană celor ce se tem de El;
El Își aduce pururea aminte de legământul Lui.
6 El a arătat poporului Său puterea lucrărilor Lui,
căci le-a dat moștenirea neamurilor.
7 Lucrările mâinilor Lui sunt credincioșie și dreptate;
toate poruncile Lui sunt adevărate ,
8 întărite pentru veșnicie,
făcute cu credincioșie și neprihănire.
9 A trimis poporului Său izbăvirea ,
a așezat legământul Său în veci;
Numele Lui este sfânt și înfricoșat.
10 Frica de Domnul este începutul înțelepciunii;
toți cei ce o păzesc au o minte sănătoasă
și slava Lui ține în veci.