PSALMUL 113
1 Lăudați pe Domnul!
Robii Domnului, lăudați ,
lăudați Numele Domnului!
2 Fie Numele Domnului binecuvântat
de acum și până în veac!
3 De la răsăritul soarelui până la apusul lui,
fie Numele Domnului lăudat!
4 Domnul este înălțat mai presus de toate neamurile,
slava Lui este mai presus de ceruri.
5 Cine este ca Domnul Dumnezeul nostru,
care locuiește atât de sus?
6 El Își pleacă privirile să vadă
ce se face în ceruri și pe pământ.
7 El ridică pe sărac din țărână,
înalță pe cel lipsit din gunoi,
8 ca să-i facă să șadă împreună cu cei mari:
cu mai-marii poporului Său.
9 El dă o casă celei ce era stearpă,
face din ea o mamă veselă în mijlocul copiilor ei.
Lăudați pe Domnul!