PSALMUL 114
1 Când a ieșit Israel din Egipt, când a plecat casa lui Iacov de la un popor străin,
2 Iuda a ajuns Locașul Lui cel Sfânt
și Israel, stăpânirea Lui.
3 Marea a văzut lucrul acesta și a fugit,
Iordanul s-a întors înapoi,
4 munții au sărit ca niște berbeci
și dealurile, ca niște miei.
5 Ce ai tu, mare, de fugi
și tu, Iordanule, de te întorci înapoi?
6 Ce aveți, munților, de săltați ca niște berbeci
și voi, dealurilor, ca niște miei?
7 Da, cutremură-te, pământule, înaintea Domnului,
înaintea Dumnezeului lui Iacov,
8 care preface stânca în iaz
și cremenea în izvor de ape.