PSALMUL 118
1 Lăudați pe Domnul, căci este bun,
căci în veac ține îndurarea Lui!
2 zică Israel:
„Căci în veac ține îndurarea Lui!”
3 Casa lui Aaron să zică:
„Căci în veac ține îndurarea Lui!”
4 Cei ce se tem de Domnul să zică:
„Căci în veac ține îndurarea Lui!”
5 În mijlocul strâmtorării, am chemat pe Domnul:
Domnul m-a ascultat și m-a scos la larg.
6 Domnul este de partea mea, nu mă tem de nimic:
ce pot să-mi facă niște oameni?
7 Domnul este ajutorul meu
și mă bucur când îmi văd împlinită dorința față de vrăjmașii mei.
8 Mai bine este să cauți un adăpost în Domnul
decât să te încrezi în om;
9 mai bine să cauți un adăpost în Domnul
decât să te încrezi în cei mari.
10 Toate neamurile mă înconjurau:
în Numele Domnului, le tai în bucăți.
11 Mă înconjurau , m-au împresurat,
dar, în Numele Domnului, le tai în bucăți.
12 M-au înconjurat ca niște albine: se sting ca un foc de spini;
în Numele Domnului, le tai în bucăți.
13 Tu mă împingeai ca să mă faci să cad,
dar Domnul m-a ajutat.
14 Domnul este tăria mea și pricina laudelor mele;
El m-a mântuit.
15 Strigăte de biruință și de mântuire se înalță în corturile celor neprihăniți:
dreapta Domnului câștigă biruința!
16 Dreapta Domnului se înalță;
dreapta Domnului câștigă biruința!
17 Nu voi muri, ci voi trăi
și voi povesti lucrările Domnului.
18 Domnul m-a pedepsit ,
da, dar nu m-a dat pradă morții.
19 Deschideți-mi porțile neprihănirii,
ca să intru și să laud pe Domnul!
20 Iată poarta Domnului:
pe ea intră cei neprihăniți.
21 Te laud pentru că m-ai ascultat,
pentru că m-ai mântuit!
22 Piatra pe care au lepădat-o zidarii
a ajuns să fie pusă în capul unghiului clădirii.
23 Domnul a făcut lucrul acesta
și este o minunăție înaintea ochilor noștri.
24 Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul:
să ne bucurăm și să ne veselim în ea!
25 Doamne, ajută! Doamne, dă izbândă!
26 Binecuvântat să fie cel ce vine în Numele Domnului!
Vă binecuvântăm din Casa Domnului.
27 Domnul este Dumnezeu și ne luminează .
Legați cu funii vita pentru jertfă și aduceți-o până la coarnele altarului!
28 Tu ești Dumnezeul meu, și eu Te voi lăuda;
Dumnezeule , Te voi preamări.
29 Lăudați pe Domnul, căci este bun,
căci în veac ține îndurarea Lui!