PSALMUL 12
Către mai-marele cântăreților.
De cântat pe harpa cu opt coarde.
Un psalm al lui David
1 Vino în ajutor, Doamne, căci se duc oamenii evlavioși ,
pier credincioșii dintre fiii oamenilor!
2 Oamenii își spun minciuni unii altora,
pe buze au lucruri lingușitoare , vorbesc cu inimă prefăcută.
3 Nimicească Domnul toate buzele lingușitoare,
limba care vorbește cu trufie ,
4 pe cei ce zic: „Suntem tari cu limba noastră,
căci buzele noastre sunt cu noi. Cine ar putea să fie stăpân peste noi?”
5 „Pentru că cei nenorociți sunt asupriți și pentru că săracii gem,
acum”, zice Domnul, „Mă scol și aduc mântuire celor obijduiți .”
6 Cuvintele Domnului sunt cuvinte curate,
un argint lămurit în cuptor de pământ și curățit de șapte ori.
7 Tu, Doamne, îi vei păzi
și-i vei apăra de neamul acesta pe vecie.
8 Pretutindeni mișună cei răi,
când domnește ticăloșia printre fiii oamenilor.