PSALMUL 120
O cântare a treptelor
1 Către Domnul strig în strâmtorarea mea,
și El m-ascultă.
2 Doamne, scapă-mi sufletul de buza mincinoasă,
de limba înșelătoare!
3 Ce-ți dă El ție, ce-ți aduce El ție,
limbă înșelătoare?
4 Săgeți ascuțite de războinic,
cu cărbuni aprinși de ienupăr.
5 Vai de mine că locuiesc la Meșec ,
locuiesc în corturile Chedarului!
6 Destul mi-a locuit sufletul
lângă cei ce urăsc pacea.
7 Eu sunt pentru pace,
dar de îndată ce vorbesc eu, ei sunt pentru război.