PSALMUL 121
O cântare a treptelor
1 Îmi ridic ochii spre munți…
De unde-mi va veni ajutorul?
2 Ajutorul îmi vine de la Domnul,
care a făcut cerurile și pământul.
3 Da, El nu va îngădui să ți se clatine piciorul;
Cel ce te păzește nu va dormita.
4 Iată că nu dormitează, nici nu doarme
Cel ce păzește pe Israel.
5 Domnul este Păzitorul tău,
Domnul este umbra ta pe mâna ta cea dreaptă.
6 De aceea nu te va bate soarele ziua,
nici luna noaptea.
7 Domnul te va păzi de orice rău,
îți va păzi sufletul.
8 Domnul te va păzi la plecare și la venire,
de acum și până în veac.