PSALMUL 122
O cântare a treptelor.
Un psalm al lui David
1 Mă bucur când mi se zice:
„Haidem la Casa Domnului!”
2 Picioarele mi se opresc
în porțile tale, Ierusalime!
3 Ierusalime, tu ești zidit
ca o cetate făcută dintr-o bucată!
4 Acolo se suie semințiile, semințiile Domnului,
după legea lui Israel,
ca să laude Numele Domnului.
5 Căci acolo sunt scaunele de domnie pentru judecată,
scaunele de domnie ale casei lui David.
6 Rugați-vă pentru pacea Ierusalimului!
Cei ce te iubesc să se bucure de odihnă.
7 Pacea să fie între zidurile tale
și liniștea, în casele tale domnești!
8 Din pricina fraților și a prietenilor mei,
doresc pacea în sânul tău.
9 Din pricina Casei Domnului Dumnezeului nostru,
fac urări pentru fericirea ta.