PSALMUL 123
O cântare a treptelor
1 La Tine îmi ridic ochii,
la Tine, care locuiești în ceruri.
2 Cum se uită ochii robilor la mâna stăpânilor lor
și ochii roabei la mâna stăpânei ei,
așa se uită ochii noștri la Domnul Dumnezeul nostru,
până va avea milă de noi.
3 Ai milă de noi, Doamne, ai milă de noi,
căci suntem sătui de dispreț;
4 ne este sătul sufletul
de batjocurile celor îngâmfați,
de disprețul celor trufași.