PSALMUL 124
O cântare a treptelor.
Un psalm al lui David
1 De n-ar fi fost Domnul de partea noastră,
să spună Israel acum!
2 De n-ar fi fost Domnul de partea noastră
când s-au ridicat oamenii împotriva noastră,
3 ne-ar fi înghițit de vii
când li s-a aprins mânia împotriva noastră;
4 ne-ar fi înecat apele,
ar fi trecut râurile peste sufletul nostru;
5 ar fi trecut peste sufletul nostru valurile năprasnice.
6 Binecuvântat să fie Domnul,
care nu ne-a dat pradă dinților lor!
7 Sufletul ne-a scăpat ca pasărea din lațul păsărarului;
lațul s-a rupt, și noi am scăpat.
8 Ajutorul nostru este în Numele Domnului,
care a făcut cerurile și pământul.