PSALMUL 127
O cântare a treptelor.
Un psalm al lui Solomon
1 Dacă nu zidește Domnul o casă,
degeaba lucrează cei ce o zidesc;
dacă nu păzește Domnul o cetate,
degeaba veghează cel ce o păzește.
2 Degeaba vă sculați de dimineață și vă culcați târziu
ca să mâncați o pâine câștigată cu durere,
căci preaiubiților Lui El le dă pâine ca în somn.
3 Iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul,
rodul pântecelui este o răsplată dată de El.
4 Ca săgețile în mâna unui războinic,
așa sunt fiii făcuți la tinerețe.
5 Ferice de omul care își umple tolba de săgeți cu ei!
Căci ei nu vor rămâne de rușine
când vor vorbi cu vrăjmașii lor la poartă.