PSALMUL 129
O cântare a treptelor
1 Destul m-au asuprit din tinerețe
s-o spună Israel! –
2 destul m-au asuprit din tinerețe,
dar nu m-au biruit.
3 Plugarii au arat pe spinarea mea,
au tras brazde lungi pe ea.
4 Domnul este drept:
El a tăiat funiile celor răi.
5 Să se umple de rușine și să dea înapoi
toți cei ce urăsc Sionul!
6 Să fie ca iarba de pe acoperișuri,
care se usucă înainte de a fi smulsă!
7 Secerătorul nu-și umple mâna cu ea,
cel ce leagă snopii nu-și încarcă brațul cu ea
8 și trecătorii nu zic:
„Binecuvântarea Domnului să fie peste voi!
Vă binecuvântăm în Numele Domnului!”