PSALMUL 13
Către mai-marele cântăreților.
Un psalm al lui David
1 Până când, Doamne, mă vei uita neîncetat?
Până când Îți vei ascunde Fața de mine?
2 Până când voi avea sufletul plin de griji
și inima plină de necazuri în fiecare zi?
Până când se va ridica vrăjmașul meu împotriva mea?
3 Privește, răspunde-mi, Doamne, Dumnezeul meu!
Dă lumină ochilor mei, ca să n-adorm somnul morții,
4 ca să nu zică vrăjmașul meu: „L-am biruit”
și să nu se bucure potrivnicii mei când mă clatin!
5 Eu am încredere în bunătatea Ta,
sunt cu inima veselă din pricina mântuirii Tale:
6 cânt Domnului,
căci mi-a făcut bine!