PSALMUL 130
O cântare a treptelor
1 Din fundul adâncului, Te chem, Doamne!
2 Doamne, ascultă-mi glasul!
Să ia aminte urechile Tale
la glasul cererilor mele!
3 Dacă ai păstra, Doamne, aducerea aminte a nelegiuirilor,
cine ar putea sta în picioare, Doamne?
4 Dar la Tine este iertare ,
ca să fii de temut .
5 Eu nădăjduiesc în Domnul, sufletul meu nădăjduiește
și aștept făgăduința Lui.
6 Sufletul meu așteaptă pe Domnul
mai mult decât așteaptă străjerii dimineața,
da, mai mult decât așteaptă străjerii dimineața.
7 Israele, pune-ți nădejdea în Domnul,
căci la Domnul este îndurarea
și la El este belșug de răscumpărare!
8 El va răscumpăra pe Israel
din toate nelegiuirile lui.