PSALMUL 131
O cântare a treptelor.
Un psalm al lui David
1 Doamne, eu n-am o inimă îngâmfată, nici priviri trufașe,
nu mă îndeletnicesc cu lucruri prea mari
și prea înalte pentru mine.
2 Dimpotrivă, sufletul îmi este liniștit și potolit
ca un copil înțărcat care stă lângă mama sa;
da, sufletul meu este ca un copil înțărcat.
3 Pune-ți nădejdea în Domnul, Israele,
de acum și până în veac!