PSALMUL 133
O cântare a treptelor.
Un psalm al lui David
1 Iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună!
2 Este ca untdelemnul de preț, care, turnat pe capul lui,
se coboară pe barbă,
pe barba lui Aaron,
se coboară pe marginea veșmintelor lui.
3 Este ca roua Hermonului ,
care se coboară pe munții Sionului,
căci acolo dă Domnul binecuvântarea,
viața, pentru veșnicie.