PSALMUL 135
1 Lăudați pe Domnul!
Lăudați Numele Domnului,
lăudați-L , robi ai Domnului,
2 care stați în Casa Domnului,
în curțile Casei Dumnezeului nostru!
3 Lăudați pe Domnul, căci Domnul este bun ;
cântați Numele Lui, căci este binevoitor!
4 Căci Domnul Și-a ales pe Iacov ,
pe Israel, ca să fie al Lui.
5 Știu că Domnul este mare
și că Domnul nostru este mai presus de toți dumnezeii.
6 Domnul face tot ce vrea
în ceruri și pe pământ,
în mări și în toate adâncurile.
7 El ridică norii de la marginile pământului,
naștere la fulgere și ploaie
și scoate vântul din cămările lui.
8 El a lovit pe întâii născuți ai Egiptului,
de la oameni până la dobitoace.
9 A trimis semne și minuni în mijlocul tău, Egiptule:
împotriva lui Faraon și împotriva tuturor slujitorilor lui.
10 A lovit multe neamuri
și a ucis împărați puternici:
11 pe Sihon, împăratul amoriților,
pe Og, împăratul Basanului,
și pe toți împărații Canaanului;
12 și le-a dat țara de moștenire,
de moștenire poporului Său Israel.
13 Doamne, Numele Tău rămâne pe vecie;
Doamne, pomenirea Ta ține din neam în neam,
14 căci Domnul va judeca pe poporul Său
și va avea milă de robii Săi.
15 Idolii neamurilor sunt argint și aur,
lucrare făcută de mâinile oamenilor.
16 Au gură, și nu vorbesc,
au ochi, și nu văd,
17 au urechi, și totuși n-aud,
da, n-au suflare în gură.
18 Ca ei sunt cei ce-i fac,
toți cei ce se încred în ei.
19 Casa lui Israel, binecuvântați pe Domnul!
Casa lui Aaron, binecuvântați pe Domnul!
20 Casa lui Levi, binecuvântați pe Domnul!
Cei ce vă temeți de Domnul, binecuvântați pe Domnul!
21 Domnul să fie binecuvântat din Sion,
El, care locuiește în Ierusalim!
Lăudați pe Domnul!