PSALMUL 136
1 Lăudați pe Domnul, căci este bun,
căci în veac ține îndurarea Lui!
2 Lăudați pe Dumnezeul dumnezeilor,
căci în veac ține îndurarea Lui!
3 Lăudați pe Domnul domnilor,
căci în veac ține îndurarea Lui!
4 Pe Cel ce singur face minuni mari,
căci în veac ține îndurarea Lui!
5 Pe Cel ce a făcut cerurile cu pricepere,
căci în veac ține îndurarea Lui!
6 Pe Cel ce a întins pământul pe ape,
căci în veac ține îndurarea Lui!
7 Pe Cel ce a făcut luminători mari,
căci în veac ține îndurarea Lui!
8 Soarele , ca să stăpânească ziua,
căci în veac ține îndurarea Lui!
9 Luna și stelele, ca să stăpânească noaptea,
căci în veac ține îndurarea Lui!
10 Pe Cel ce a lovit pe egipteni în întâii lor născuți,
căci în veac ține îndurarea Lui!
11 Și a scos pe Israel din mijlocul lor,
căci în veac ține îndurarea Lui!
12 Cu mână tare și cu braț întins,
căci în veac ține îndurarea Lui!
13 Pe Cel ce a tăiat în două Marea Roșie,
căci în veac ține îndurarea Lui!
14 Care a trecut pe Israel prin mijlocul ei,
căci în veac ține îndurarea Lui!
15 Și a aruncat pe Faraon și oștirea lui în Marea Roșie,
căci în veac ține îndurarea Lui!
16 Pe Cel ce a călăuzit pe poporul Său în pustie,
căci în veac ține îndurarea Lui!
17 Pe Cel ce a lovit împărați mari,
căci în veac ține îndurarea Lui!
18 Pe Cel ce a ucis împărați puternici,
căci în veac ține îndurarea Lui!
19 Pe Sihon , împăratul amoriților,
căci în veac ține îndurarea Lui!
20 Și pe Og , împăratul Basanului,
căci în veac ține îndurarea Lui!
21 Și le-a dat țara de moștenire,
căci în veac ține îndurarea Lui!
22 De moștenire robului Său Israel,
căci în veac ține îndurarea Lui!
23 Pe Cel ce Și-a adus aminte de noi când eram smeriți,
căci în veac ține îndurarea Lui!
24 Și ne-a izbăvit de asupritorii noștri,
căci în veac ține îndurarea Lui!
25 Pe Cel ce dă hrană oricărei făpturi,
căci în veac ține îndurarea Lui!
26 Lăudați pe Dumnezeul cerurilor,
căci în veac ține îndurarea Lui!