PSALMUL 138
Un psalm al lui David
1 Te laud din toată inima,
cânt laudele Tale înaintea dumnezeilor.
2 închin în Templul Tău cel sfânt
și laud Numele Tău pentru bunătatea și credincioșia Ta,
căci Ți s-a mărit faima prin împlinirea făgăduințelor Tale.
3 În ziua când Te-am chemat, m-ai ascultat,
m-ai îmbărbătat și mi-ai întărit sufletul.
4 Toți împărații pământului Te vor lăuda, Doamne,
când vor auzi cuvintele gurii Tale;
5 ei vor lăuda căile Domnului,
căci mare este slava Domnului!
6 Domnul este înălțat, totuși vede pe cei smeriți
și cunoaște de departe pe cei îngâmfați.
7 Când umblu în mijlocul strâmtorării, Tu mă înviorezi,
Îți întinzi mâna spre mânia vrăjmașilor mei
și dreapta Ta mă mântuiește.
8 Domnul va sfârși ce a început pentru mine.
Doamne, bunătatea Ta ține în veci:
nu părăsi lucrările mâinilor Tale.