PSALMUL 142
O cântare a lui David.
O rugăciune făcută când era în peșteră
1 Cu glasul meu strig către Domnul,
cu glasul meu mă rog către Domnul.
2 Îmi vărs necazul înaintea Lui
și-mi povestesc strâmtorarea înaintea Lui.
3 Când îmi este mâhnit duhul în mine, Tu îmi cunoști cărarea.
Pe drumul pe care umblu, mi-au întins o cursă.
4 Aruncă-Ți ochii la dreapta și privește! Nimeni nu mă mai cunoaște,
orice scăpare este pierdută pentru mine, nimănui nu-i pasă de sufletul meu.
5 Doamne, către Tine strig și zic: „Tu ești scăparea mea,
partea mea de moștenire pe pământul celor vii.”
6 Ia aminte la strigătele mele, căci sunt nenorocit de tot!
Izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, căci sunt mai tari decât mine!
7 Scoate-mi sufletul din temniță, ca să laud Numele Tău!
Cei neprihăniți vor veni să mă înconjoare când îmi vei face bine.