PSALMUL 143
Un psalm al lui David
1 Doamne, ascultă-mi rugăciunea, pleacă-Ți urechea la cererile mele!
Ascultă-mă în credincioșia și dreptatea Ta!
2 Nu intra la judecată cu robul Tău!
Căci niciun om viu nu este fără prihană înaintea Ta.
3 Vrăjmașul îmi urmărește sufletul,
îmi calcă viața în picioare la pământ:
mă face să locuiesc în întuneric, ca cei ce au murit de multă vreme.
4 Îmi este mâhnit duhul în mine,
îmi este tulburată inima înăuntrul meu.
5 Mi-aduc aminte de zilele de odinioară,
mă gândesc la toate lucrările Tale,
cuget la lucrarea mâinilor Tale.
6 Îmi întind mâinile spre Tine;
îmi suspină sufletul după Tine ca un pământ uscat. (Oprire)
7 Grăbește de m-ascultă, Doamne!
Mi se topește duhul:
nu-mi ascunde Fața Ta!
Căci aș ajunge atunci ca cei ce se coboară în groapă.
8 Fă-mă să aud dis-de-dimineață bunătatea Ta,
căci mă încred în Tine.
Arată-mi calea pe care trebuie să umblu,
căci la Tine îmi înalț sufletul.
9 Scapă-mă de vrăjmașii mei, Doamne,
căci la Tine caut adăpost!
10 Învață-mă să fac voia Ta, căci Tu ești Dumnezeul meu!
Duhul Tău cel bun să mă călăuzească pe calea cea dreaptă!
11 Pentru Numele Tău, Doamne, înviorează-mă ;
în dreptatea Ta, scoate-mi sufletul din necaz!
12 În bunătatea Ta, nimicește pe vrăjmașii mei
și pierde pe toți potrivnicii sufletului meu,
căci eu sunt robul Tău.