PSALMUL 146
1 Lăudați pe Domnul!
Laudă , suflete, pe Domnul!
2 Voi lăuda pe Domnul cât voi trăi,
voi lăuda pe Dumnezeul meu cât voi fi.
3 Nu vă încredeți în cei mari,
în fiii oamenilor, în care nu este ajutor.
4 Suflarea lor trece , se întorc în pământ
și în aceeași zi le pier și planurile lor.
5 Ferice de cine are ca ajutor pe Dumnezeul lui Iacov,
ferice de cine-și pune nădejdea în Domnul Dumnezeul său!
6 El a făcut cerurile și pământul,
marea și tot ce este în ea.
El ține credincioșia în veci.
7 El face dreptate celor asupriți;
pâine celor flămânzi;
Domnul izbăvește pe prinșii de război;
8 Domnul deschide ochii orbilor;
Domnul îndreaptă pe cei încovoiați;
Domnul iubește pe cei neprihăniți.
9 Domnul ocrotește pe cei străini,
sprijină pe orfan și pe văduvă,
dar răstoarnă calea celor răi.
10 Domnul împărățește în veci;
Dumnezeul tău, Sioane, rămâne din veac în veac!
Lăudați pe Domnul!