PSALMUL 149
1 Lăudați pe Domnul!
Cântați Domnului o cântare nouă,
cântați laudele Lui în adunarea credincioșilor Lui!
2 Să se bucure Israel de Cel ce l-a făcut ,
să se veselească fiii Sionului de Împăratul lor!
3 Să laude Numele Lui cu jocuri,
să-L laude cu toba și cu harpa!
4 Căci Domnul are plăcere de poporul Său
și slăvește pe cei nenorociți mântuindu-i.
5 Să salte de bucurie credincioșii Lui îmbrăcați în slavă,
să scoată strigăte de bucurie în așternutul lor!
6 Laudele lui Dumnezeu să fie în gura lor
și sabia cu două tăișuri, în mâna lor,
7 ca să facă răzbunare asupra neamurilor
și să pedepsească popoarele;
8 să lege pe împărații lor cu lanțuri
și pe mai-marii lor cu obezi de fier,
9 ca să aducă la îndeplinire împotriva lor judecata scrisă!
Aceasta este o cinste pentru toți credincioșii Lui.
Lăudați pe Domnul!